5 lat od uzyskania certyfikatu FIFA Medical Centre of Excellence

Już od pięciu lat spółka Rehasport Clinic Sp. z o.o. (dalej: „Rehasport”) cieszy się zaufaniem Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej i należy do grona ośrodków, które uzyskały prestiżowy certyfikat FIFA Medical Centre of Excellence.
Rehasport - FIFA Medical Centre of Excellence
Rehasport - FIFA Medical Centre of Excellence

To 8 października 2014 roku Rehasport, jako pierwszy polski ośrodek, znalazł się w światowej elicie placówek medycznych FIFA, które zajmują się leczeniem narządów ruchu. Uzyskanie akredytacji FIFA Medical Centre of Excellence poprzedziły kilkuletnie przygotowania oraz szczegółowa analiza potencjału klinicznego i badawczego kliniki przez Komisję Medyczną Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA). Do dziś w tym gronie są zaledwie 53 ośrodki medyczne z całego świata. – Uzyskanie tego certyfikatu było dla nas wielkim przeżyciem, ale jednocześnie i wyzwaniem. Poznańska ortopedia od zawsze, czyli od czasów działań profesora Degi, wyznaczała kierunki rozwoju. Dziś staramy się wprowadzać nowoczesne myśli i rozwiązania wspólnie z całą rodziną FIFA. Naszym celem jest udział w wyznaczaniu strategii medycyny sportowej – mówi prezes Rehasport Clinic dr nauk medycznych Witold Dudziński.

Możemy się tylko cieszyć z pięciu lat naszej multidyscyplinarnej współpracy z FIFA z innymi ośrodkami medycznymi i akademickimi w ramach szeroko pojętej „medycyny futbolu”. W tym okresie opublikowaliśmy w międzynarodowych periodykach naukowych siedem prac dotyczących aspektów zdrowotnych, urazowości oraz analizy parametrów biomechanicznych wśród piłkarek i piłkarzy nożnych. Między innymi byliśmy współautorami światowych wytycznych opublikowanych w British Journal of Sports Medicine, czyli w jednym z najbardziej prestiżowych czasopism z obszaru fizjoterapii i medycyny sportowej, dotyczących kryteriów powrotu do treningu i do gry zawodników po uszkodzeniu mięśni grupy kulszowo-goleniowej. Współrealizowaliśmy osiem projektów wieloośrodkowych. Ponadto, pełnimy rolę wiodącego ośrodka w międzynarodowym projekcie, finansowanym przez FIFA. Tym samym – po raz pierwszy w historii – faktycznie to polska myśl naukowa jest przyczynkiem do dyskusji na forum Komisji Medycznej i Technicznej Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej – wylicza dr nauk o kulturze fizycznej Monika Grygorowicz, kierownik Zespołu Naukowego „Nauk o Sporcie” w Rehasport.

Zespół, wraz z partnerami z innych ośrodków naukowych, w okresie ostatnich pięciu lat uzyskał ponad dwadzieścia punktów impact factor i 270 punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wieloośrodkowe publikacje w prestiżowych czasopismach. Prace te uzyskały, w ciągu ostatnich pięciu lat, 73 cytowania, a wyniki badań prezentowane były także na 15 konferencjach naukowych m.in. w Auckland, Barcelonie, Madrycie, Londynie czy Niżnym Nowgorodzie). Ponadto, członkowie zespołu opublikowali trzy rozdziały w książkach, a wkrótce zostaną opublikowane dwie kolejne prace naukowe. – Możliwość współpracy i wymiany doświadczeń ze światowymi centrami doskonałości Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. np.: Oslo Sports Trauma Research Center, ASPETAR Qatar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital czy Hospital for Special Surgery in City of New York sprawiła, że z każdym miesiącem stawaliśmy się bogatsi w doświadczenia – podkreśla dr Witold Dudziński.

Data dodania 08.10.2019
Data ostatniej aktualizacji 04.05.2020