arrow to top arrow to top
Rehasport / Aktualności

Konsultacje telemedyczne w klinice Rehasport

Z uwagi na obowiązujący w Polsce stan epidemii i zagrożenie COVID-19, a także rządowe zalecenia dotyczące pozostawania w miejscu zamieszkania, wprowadziliśmy do naszych usług możliwość obsługi Pacjentów za pośrednictwem łączy telefonicznych oraz internetowych. Wybrani specjaliści są do Państwa dyspozycji od 8 kwietnia.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że obecnej sytuacji nie każdy z Państwa może albo chce skonsultować swój problem z lekarzem specjalistą. Wychodząc naprzeciw, zdecydowaliśmy się uruchomić usługę konsultacji zdalnych za pomocą telefonu bądź internetu, włącznie z usługą wideo na żywo w przypadku konsultacji fizjoterapeutycznej lub gdy lekarz w trakcie rozmowy uzna, że połączenie wideo jest niezbędne.
Do Państwa dyspozycji będą nasi ortopedzi, neurolog, reumatalog, pediatra oraz fizjoterapeuta.

W klinice Rehasport w Poznaniu usługi świadczyć będą:

 • dr Paweł Cybulski (ortopeda)
 • dr Marta Ślęzak (ortopeda)
 • dr Mikołaj Pawlak (neurolog)
 • dr Joanna Wałecka (ortopeda)
 • dr Łukasz Bartochowski (ortopeda)
 • dr Agnieszka Ogrodowicz (reumatolog)
 • dr Marek Stawniak (ortopeda)
 • dr hab. Przemysław Lubiatowski (ortopeda)
 • dr Piotr Ogrodowicz (ortopeda)
 • dr Robert Spławski (ortopeda)
 • dr Tomasz Owczarski (ortopeda)
 • dr Andrzej Pyda (ortopeda)
 • dr hab. Tomasz Piontek (ortopeda)
 • dr Joanna Stryczyńska-Kazubska (pediatra)
 • dr Damian Bartkiewicz (ortopeda)
 • dr Jan Długosz (ortopeda)
 • dr Kinga Ciemniewska-Gorzela (ortopeda)
 • dr Witold Dudziński (ortopeda)
 • mgr Bartosz Kiedrowski (rehabilitacja)

W klinice Rehasport w Gdańsku usługi świadczyć będą:

 • dr Maciej Pawlak (ortopeda)
 • dr Paweł Rybak (ortopeda)
 • dr Andrzej Warzocha (ortopeda)
 • dr Dominik Sojak (ortopeda)
 • dr Jan Nyckowski (ortopeda)
 • dr Michał Osowski (ortopeda)
 • dr Arkadiusz Szycman (ortopeda)
 • dr Michał Borys (ortopeda)
 • dr Witold Dudziński (ortopeda)
 • mgr Natalia Reke (rehabilitacja)
 • mgr Magdalena Paszko (rehabilitacja)

W klinice Rehasport w Koninie usługi świadczyć będą:

 • dr Jarosław Lubiatowski
 • dr Jan Dlugosz
 • dr Dariusz Nowak
 • dr Piotr Zamojcin
 • prof. Przemysław Lubiatowski
 • dr Witold Lubiatowski
 • dr Szymon Polowczyk
 • dr Prządka Marcin

Specjalizacje dostępne w ramach telemedycyny:

 • Poradnia ortopedyczna telemedycyna
 • Poradnia ortopedyczna telemedycyna (zwolnienie, recepta)
 • Poradnia reumatologiczna telemedycyna
 • Poradnia neurologiczna telemedycyna
 • Poradnia pediatryczna telemedycyna
 • Rehabilitacja telemedycyna Poznań

Wymagania sprzętowe – telefon, laptop lub komputer?

Aby skorzystać z usługi, Pacjent zobowiązany jest do posiadania urządzeń spełniających następujące wymagania techniczne, niezbędne do zrealizowania Usługi: aktywnego telefonu komórkowego umożliwiającego prowadzenie rozmowy głosowej i wysyłanie wiadomości tekstowych, a w przypadku formy videorozmowy – do posiadania komputera z aktywnym dostępem do internetu, wyposażonego w przeglądarkę Chrome oraz urządzenia umożliwiającego prowadzenie rozmowy głosowej oraz obserwację rozmówcy poprzez kamerę internetową.

Pierwszy etap: zgłoszenie w Rehasport

Aby zawrzeć umowę o wykonaniu usługi, Pacjent musi skontaktować się z obsługą Rehasport – telefonicznie wybierając numer 616 281 181. Konsultant poprosi Państwa o odpowiedź na pytanie, czy był już Pani/Pani Pacjentem kliniki, a następnie podanie danych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail (jeśli Pacjent posiada), na który zostanie przesłana korespondencja oraz faktura).

Następnie konsultant ustali specjalizację lekarza lub fizjoterapeuty oraz ustali najbliższy dogodny dla Pacjenta termin udzielenia porady. Pacjent musi zaakceptować warunki świadczenia usługi, w tym jej koszt oraz sposób płatności.

Poza kosztami wykonywanych przez Pacjenta połączeń, nie ponosi on żadnych innych kosztów związanych z wykonaniem Usługi. Kwotę za usługę Pacjent zobowiązany jest uiścić w formie bezgotówkowej (przelewu na rachunek bankowy) w terminie trzech dni od daty wystawienia faktury sprzedaży.

Dodatkowo konsultant ustali, czy chciałby Pan/Pani przekazać Specjaliście pliki elektroniczne albo inne dokumenty niezbędne dla wykonania Usługi.

Drugi etap – kontakt ze specjalistą

Specjalista – lekarz lub fizjoterapeuta – nawiąże z Państwem połączenie w sposób uzgodniony przez Pacjenta podczas wcześniejszej rozmowy z konsultantem, a także w uzgodnionym wówczas terminie. Godzina wizyty jest orientacyjna – lekarz będzie kontaktował się  w przedziale godziny od wskazanej  wizyty (nastąpi trzykrotna próba połączenia z Pacjentem). Brak odbioru połączenia przez Pacjenta we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją przez niego z usługi. Rezygnacja z Usługi nie pociąga za sobą obowiązku zapłaty przez Pacjenta jakichkolwiek kosztów związanych z usługą.

Specjalista zweryfikuje Państwa tożsamość, poprzez żądanie podania imienia, nazwiska oraz hasła. Wykonanie Usługi następuje poprzez rozmowę i przeprowadzony w trakcie rozmowy wywiad z Pacjentem. Wykonanie Usługi może być wspomagane przez dane przesyłane przez Pacjenta w formie elektronicznej. Z wykonania usługi Specjalista sporządza informację dla Pacjenta oraz (ewentualnie) wystawia receptę, podając dane recepty Pacjentowi i poucza Pacjenta o sposobie przekazania informacji. Czas trwania Usługi nie powinien przekraczać 20 minut. Specjalista może przedłużyć czas trwania Usługi jeśli jest to niezbędne dla jej należytego wykonania, ale nie pociąga to dodatkowych kosztów.

W zakresie konsultacji telefonicznej specjalista:
• przeprowadza wywiad
• stawia rozpoznania
• udziela zaleceń lekarskich
• przepisuje leki
• wystawia skierowania na badania (z wyjątkiem badań radiologicznych), konsultacje, hospitalizacje, rehabilitację
• wystawia zwolnienia lekarskie

Podczas konsultacji telefonicznej lekarz zrealizuje wszelkie usługi, które są możliwe do zdalnego wykonania. W trakcie wywiadu lekarskiego może się jednak okazać, że niezbędna będzie wizyta stacjonarna, bez której nie będzie możliwe postawienie prawidłowej diagnozy i dobranie sposobu leczenia.

Pacjencie, rezerwując wizytę, kupujesz konsultację telefoniczną, a nie w Centrum Medycznym!

Wszystkie informacje dotyczące konsultacje medycznych za pośrednictwem łączy telefonicznych i internetowych w Rehasport znajdziecie Państwo w regulaminie tutaj.

Data dodania 08.04.2020
Data ostatniej aktualizacji 18.05.2020