Kurs metody BSPTS Level 1- poziom pierwszy

Informujemy, że w dniach 09.07-14.07.2021 odbędzie się oficjalny kurs metody BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School) poziom Level 1. Metoda jest jedną z siedmiu, tzw. „specyficznych” w terapii skolioz idiopatycznych i deformacji strukturalnych kręgosłupa, polecanych przez Towarzystwo SOSORT.

Kurs skierowany jest do fizjoterapeutów z minimum tytułem licencjata, którzy ukończyli kurs BSPTS Base Level (w formie online lub stacjonarnej- organizowany min. 6 tyg. przed kursem Level 1).

Kurs trwa 6 dni (8 godz. dziennie, w sumie 48 godz.), łączy wykłady z wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Uczestnik/ kursant będzie potrafił:

  • opisać ogólne zasady BSPTS Concept by Rigo
  • określić specyficzne zasady terapii skolioz
  • zdefiniować indywidualne strategie korekcji dla konkretnego przypadku w różnych pozycjach wyjściowych
  • opracować plan leczenia w oparciu o wyniki oceny klinicznej i radiologicznej pacjenta
  • wybrać podstawowe pozycje wyjściowe (supine - leżenie tyłem, prone - leżenie przodem, side - leżenie bokiem, sitting - siedzenie, standing - stanie) w zależności od wzoru skrzywienia
  • prowadzić terapię w oparciu o zasady terapii i korekcji 3D wg BSPTS oraz wprowadzić aktywację mięśniową odpowiednio dla każdego wzoru skrzywienia w różnych pozycjach wyjściowych.

Jednostki edukacyjne (JE) kursu Level 1:

BSPTS Level 1

Omawiane zagadnienia

JE 1: Powtórka z Basic Level

Powtórzenie podstawowych pojęć związanych z oceną kliniczną, radiologiczną oraz klasyfikacji pacjenta ze skoliozą w oparciu o BSPTS Concept by Rigo

JE 2: Zasady Ogólne

Opis Ogólnych Zasad BSPTS

JE 3: Zasady Specyficzne

Opis Specyficznych Zasad terapii opartych o BSPTS Concept by Rigo

JE 4: Pozycje wyjściowe

Zasady podstawowych pozycji wyjściowych ćwiczeń w terapii skoliozy

JE 5: Zaburzenia pł. strzałkowej

Terapia zaburzeń pł. strzałkowej za pomocą podstawowych pozycji wyjściowych, odpowiednich dla każdego pacjenta

JE 6: Skolioza

Terapia pacjentów ze skoliozą z wykorzystaniem podstawowych pozycji wyjściowych, odpowiednich dla wzoru skrzywienia 

JE 7: Integracja. Czynności dnia codziennego

Integracja korekcji w czynnościach dnia codziennego

 

Ocena wiedzy

Egzamin pisemny

 

Praktyka:

  • przypadek kliniczny, leczenie deformacji kręgosłupa
  • ćwiczenia korygujące deformacje w płaszczyźnie strzałkowej
  • podstawowe ćwiczenia dla pacjentów ze skoliozą
  • ćwiczenia czynności dnia codziennego ADL (Activities of Daily Living)

Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

Warunkiem uczestnictwa w kursie Level 2 jest pozytywny wynik egzaminu kończącego Level 1 oraz przygotowanie i przedstawienie Komitetowi Edukacyjnemu BSPTS Studium przypadku w okresie pomiędzy kursem Level 1 i Level 2.

Informujemy, że kurs BSPTS Level 1 można odbyć tylko w formie stacjonarnej z instruktorem

Miejsce szkolenia: Poznań, Klinika Rehasport, Pracownia Chorób Kręgosłupa, ul. Górecka 30, 60-201

Prowadzący: dr n. o zdr. Mateusz Kozinoga (certyfikowany instruktor metody)
Asystenci: mgr Katarzyna Politarczyk, mgr Dagmara Pikulska
Nadzór naukowy i wykład specjalny prof. dr hab. Tomasz Kotwicki

Kurs prowadzony w języku polskim.

Zapisy i informacjebspts@rehasport.pl
Maksymalna liczba uczestników: 8
Liczba godzin kursu: 48

Kurs BSPTS Level 1 przeznaczony jest dla fizjoterapeutów z minimum tytułem licencjata, którzy ukończyli kurs BSPTS Level Basic w formie online lub stacjonarnej

Koszt kursu BSPTS Level 1- 5200 zł

Patronat: Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

konsultacja merytoryczna Dr nauk o zdrowiu MATEUSZ KOZINOGA certyfikowany instruktor metody
Data dodania 18.05.2020
Data ostatniej aktualizacji 23.04.2021