Kurs metody BSPTS Level Basic- poziom podstawowy

Informujemy, że w dniach 28.05-30.05.2021 odbędzie się oficjalny kurs metody BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School) poziom Base Level. Metoda jest jedną z siedmiu, tzw. „specyficznych” w terapii skolioz idiopatycznych i deformacji strukturalnych kręgosłupa, polecanych przez Towarzystwo SOSORT.

Kurs skierowany jest do wszystkich pracowników służby zdrowia zainteresowanych zdobyciem określonej podstawowej wiedzy na temat skoliozy i innych zaburzeń kręgosłupa.

Kurs trwa 3 dni (8 godz. dziennie, w sumie 24 godz.), łączy wykłady z wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Uczestnik/ kursant będzie:

  • aktywnym członkiem interdyscyplinarnego zespołu zajmującego się leczeniem/terapią schorzeń związanych z deformacją kręgosłupa
  • rozumiał etiopatogenezę oraz patomechanikę zachodzących zmian morfologicznych w płaszczyźnie strzałkowej kręgosłupa oraz w przebiegu skoliozy idiopatycznej
  • potrafił przeprowadzić pełny wywiad oraz badanie kliniczne i funkcjonalne pacjenta ze skoliozą idiopatyczną
  • potrafił zdiagnozować kliniczne i funkcjonalnie zmiany morfologiczne w płaszczyźnie strzałkowej oraz w przebiegu skoliozy idiopatycznej
  • stosował oraz prawidłowo interpretował kwestionariusze oceny jakości życia pacjentów ze skoliozą idiopatyczną
  • potrafił wykorzystać cyfrowe narzędzia do oceny, interpretacji i zrozumienia wyników badania radiologicznego pacjenta ze skoliozą idiopatyczną
  • potrafił ocenić oraz przeanalizować przebieg leczenia ortopedycznego pacjentów z deformacjami kręgosłupa
  • rozumiał znaczenie wykorzystania dowodów naukowych w leczeniu zachowawczym pacjenta ze skoliozą idiopatyczną
  • stosował wytyczne SOSORT dotyczące praktyki klinicznej, opublikowane w 2018 r

Jednostki edukacyjne (JE) kursu Level Basic:

 

BSPTS Level Basic

Omawiane zagadnienia

JE 1: Kręgosłup

Opis i analiza zdrowego kręgosłupa i tułowia w 3D: anatomia, biomechanika, mechanizmy stabilizacji  

JE 2: Zaburzenia pł. strzałkowej

Zmiany morfologiczne kręgosłupa i tułowia w płaszczyźnie strzałkowej. Kifoza młodzieńcza (choroba Scheuermanna) i inne zaburzenia

JE 3: Skolioza

Definicja, charakterystyka i 3D natura skrzywienia. Etiopatogeneza. Błędne koło (Vicious circle) 

JE 4: EOS, AIS, AdS

Typy skolioz: skolioza dziecięca (EOS), skolioza młodzieńcza (AIS), skolioza dorosłych (AdS)

JE 5: Historia naturalna skolioz idiopatycznych 

Historia naturalna, ewolucja, rokowanie, dojrzałość kostna

JE 6: Ocena kliniczna pacjenta

Cyfrowa ocena postawy ciała. Ocena funkcjonalna. Skoliometr. Spirometria. Kwestionariusze oceny jakości życia

JE 7: Ocena radiologiczna pacjenta

Oprogramowanie komputerowe do oceny zdjęć RTG.  Pomiar kąta Cobba, rotacji kręgu, centralnej linii krzyżowej (CSL) i parametrów miednicy

JE 8: Leczenie zachowawcze

Leczenie nieoperacyjne skolioz. Specyficzna fizjoterapia w leczeniu skolioz (PSSE) i leczenie gorsetowe. Szkoły/metody i ich skuteczność

JE 9: Wstęp do leczenia gorsetowego

Ortezy tułowia. Systemy skanowania, parametry i klasyfikacje. Koncepcja gorsetów Rigo Cheneau

JE 10: Wstęp do leczenia operacyjnego

Wskazania do operacji, typy operacji i przełomowe podejścia

JE 11: Wstęp do koncepcji BSPTS

Główne założenia metody i podział na typy kliniczne. Klasyfikacja bloków

Ocena wiedzy

Egzamin pisemny

 

Kurs kończy się egzaminem pisemnym.  
Warunkiem uczestnictwa w kursie Level 1, jest pozytywny wynik egzaminu kończącego Level Basic.

Informujemy, że kurs BSPTS Level Basic można również odbyć samodzielnie w formie online w języku angielskim (https://bspts.net/courses/basic-level-1st-ed-scoliosis-english/). Pozytywny wynik z egzaminu kończącego Level Basic w formie online upoważnia do uczestnictwa w kursie Level 1.  

Miejsce szkolenia: Poznań, Klinika Rehasport, Pracownia Chorób Kręgosłupa, ul. Górecka 30, 60-201

Prowadzący: dr n. o zdr. Mateusz Kozinoga (certyfikowany instruktor metody)
Asystenci: mgr Katarzyna Politarczyk, mgr Dagmara Pikulska
Nadzór naukowy i wykład specjalny prof. dr hab. Tomasz Kotwicki

Kurs prowadzony w języku polskim.

Zapisy i informacjebspts@rehasport.pl
Maksymalna liczba uczestników: 12
Liczba godzin kursu: 24

Kurs BSPTS Level Basic przeznaczony jest dla wszystkich zawodów medycznych z minimum tytułem licencjata

Koszt kursu BSPTS Level Basic - 1000 zł

Patronat: Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

konsultacja merytoryczna Dr nauk o zdrowiu MATEUSZ KOZINOGA certyfikowany instruktor metody
Data dodania 11.05.2020
Data ostatniej aktualizacji 15.01.2021