Kwartalnik IRONS wspólnym dziełem Fundacji Rehasport oraz Polskiej Akademii Nauk!

Fundacja Rehasport oraz Oddział Polskiej Akademii Nauk będą współwydawcami międzynarodowego kwartalnika IRONS, będącego źródłem wiedzy naukowej z zakresu medycyny.

Do uroczystego podpisania umowy doszło w poznańskiej siedzibie Polskiej Akademii Nauk. Z ramienia Polskiej Akademii Nauk umowę podpisali: prezes O/PAN w Poznaniu prof. dr hab. inż. Roman Słowiński oraz honorowy Przewodniczący Komisji Rehabilitacji i Integracji Społecznej O/PAN prof. dr hab. n. med. Aleksander Kabsch, a w wydarzeniu uczestniczyła naczelnik O/PAN mgr Ewa Senkus. Z ramienia Fundacji Rehasport podpisy pod umową złożyli prezes fundacji Beata Lubiatowska oraz wiceprezes dr hab. n. med. Przemysław Lubiatowski. Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. dr hab. Juliusz Huber. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Kwartalnik IRONS jest źródłem wiedzy naukowej z zakresu medycyny zarówno dla doświadczonych, jak i młodych naukowców, służy  także praktykom ortopedii, rehabilitacji i medycyny sportowej. Czasopismo jest indeksowane w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (6 punktów), a także poprzez Index Copernicus (ICV 6,21).

Podpisanie umowy na czas nieokreślony oznacza wzajemne zaufanie PAN, czyli świątyni nauki polskiej oraz Fundacji Rehasport jako miejsca najwyższych kompetencji w leczeniu narządu ruchu i badań w sporcie. Świadczy, że te dwie jednostki potrafią stworzyć wyjątkowe czasopismo naukowe łączące pokrewne dziedziny nauki. Umowa pozwala na kontynuację dzieła, a czasopismo IRONS wchodzi powoli na rynek międzynarodowy. Nasze wielkie ambicje mają teraz szansę na pełną realizację.

 

Kwartalnik IRONS jest dostępny także po adresem http://www.irons.com.pl/