Prof. Gino Kerkhoffs w Rehasport. Wspólne badania z zespołem ortopedów dr. hab. Tomasza Piontka

Profesor Gino Kerkhoffs, prezydent Holenderskiego Towarzystwa Artroskopowego oraz ceniony w świecie ortopeda z Academic Medical Center przy Uniwersytecie w Amsterdamie był gościem zespołu dr hab. Tomasza Piontka z Rehasport. Wspólnie przeprowadzone badania mają docelowo przyczynić się do zaprezentowaniu światu nowoczesnej, przezskórnej techniki operacyjnej dużych ubytków ścięgna Achillesa.

Profesor Gino Kerkhoffs jest holenderskim ortopedą, niezwykle cenionym w świecie traumatologii sportowej. Od lat współpracuje z piłkarskim klubem Ajax Amsterdam, a także z Holenderskim Komitetem Olimpijskim. – W 2008 r. odbyłem staż w Klinice Ortopedycznej Academic Medical Center w Amsterdamie, najlepszej w Holandii i jednej z najlepszych na świecie w chirurgii stawu skokowego, a szczególnie artroskopii. Szefem był znakomity ortopeda prof. Niek van Dijk, zaś jego prawą ręką właśnie Gino Kerkhoffs. Wtedy się zaprzyjaźniliśmy – wspomina dr hab. Tomasz Piontek, który dziś leczy pacjentów w Rehasport Clinic.

Dziś prof. Kerkhoffs jest już następcą prof. van Dijka, a jako światowej klasy specjalista od artroskopii przyjął zaproszenie od dr. hab. Tomasza Piontka na wspólne badania, które przeprowadzono w Poznaniu. – Siedem lat temu wprowadziłem innowacyjną technikę operacyjną rekonstrukcji ścięgna Achillesa w sytuacjach bardzo ciężkich, a często wręcz beznadziejnych. Razem z moim zespołem doskonaliliśmy tę technikę, gdyż te wcześniej stosowane nie wydawały mi się skuteczne, były obarczone dużym błędem powikłań. Wyniki chorych operowanych naszą techniką dają świetne rezultaty, wszyscy wrócili do pełnej sprawności, a zawodowi sportowcy do uprawiania sportu. W niektórych przypadkach było to dla nas zaskoczeniem – mówi dr Tomasz Piontek.

Z czasem ta technika była modyfikowana – do tego stopnia, że dziś jest w pełni przezskórna, a w trakcie zabiegu można też wykonać endoskopową plastykę guza piętowego. – Razem z Gino Kerkhoffsem chcieliśmy wykonać wspólne badania polegające na wykonaniu zabiegu na preparatach mrożonych i przy współpracy z Politechniką Poznańską przetestować biomechaniczne walory rekonstrukcji ścięgna Achillesa. Dzięki tym badaniom jesteśmy w stanie poznać słabe i mocne strony metody, ale i poprawić aspekty wytrzymałościowe. Wyniki dają wiedzę, kiedy można pozwolić choremu na chodzenie z pełnym obciążeniem i jak poprawić technikę fiksacji – tłumaczy dr hab. Tomasz Piontek.

We wspólnych badaniach – oprócz prof. Kerkhoffsa i dr. hab. Piontka uczestniczyli także: dr n. med. Kinga Ciemniewska-Gorzela i lek. med. Paweł Bąkowski. Współpraca specjalistów z Rehasport Clinic z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, Uniwersytetem w Amsterdamie oraz Politechniką Poznańską ma przyczynić się do przedstawienia światu nowoczesnej, przezskórnej techniki operacyjnej dużych ubytków ścięgna Achillesa. – Planujemy wydanie publikacji, w której przedstawimy też nasze wnioski – informuje dr hab. Tomasz Piontek.

Zabiegi zostały wykonane w Instytucie Medycyny Praktycznej PoznańLAB, jednym z najnowocześniejszych tego typu ośrodków w Europie, a niezbędne implanty dostarczyła firma Smith & Nephew. Dziękujemy za wsparcie i wkład w rozwój nowoczesnych technik operacyjnych.