arrow to top arrow to top
Rehasport / Aktualności

Profilaktyczne badania postawy

Fundacja Rehasport Clinic podjęła kolejne działania zmierzające do bezinteresownej pomocy dzieciom. We współpracy z Stowarzyszeniem Dar Życia ze Skierniewic fizjoterapeuta mgr Łukasz Stoliński przeprowadził profilaktyczne badania postawy ciała dzieci, które w roku szkolnym 2014/2015 rozpoczęły naukę w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Skierniewicach.

Przebadano 144 dzieci w wieku 6 i 7 lat. Wykonana została kliniczna ocena następujących elementów:

  • wysklepienie klatki piersiowej,
  • symetria ustawienia elementów kostnych miednicy, barków, łopatek oraz trójkątów talii,
  • kąt rotacji tułowia w celu wykrycia skoliozy idiopatycznej,
  • krzywizny kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej,
  • ukształtowanie stawów kolanowych,
  • ukształtowanie stóp ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcję stopy,
  • długość kończyn dolnych,
  • zakres ruchomości stawów biodrowych.

Badania zostały wykonane opierając się na aktualnych wytycznych zalecanych przez międzynarodowe towarzystwa naukowe, takie jak SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment) oraz SRS (Scoliosis Research Society).

Obecne badania miały za zadanie wykryć przede wszystkim błędy w postawie ciała dzieci, które są obecnie problemami funkcjonalnymi. Dzieci, u których występują błędy postawy, a nie są poddawane ukierunkowanym ćwiczeniom i edukacji, mogą w konsekwencji wieloletnich codziennych złych nawyków ruchowych utrwalić te błędy w przyszłości. Może to się objawiać w postaci wad postawy ciała.

W związku z zauważeniem podczas badania istniejących u dzieci błędów postawy ciała, rodzicom zaproponowano bezpłatne konsultacje internetowe, z których skorzystała duża część opiekunów. Biorąc pod uwagę obecny tryb życia oraz brak możliwości logistycznych dużej części opiekunów, innowacyjny pomysł konsultacji internetowych okazał się bardzo dobry.

Tak jak w latach poprzednich, dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta w Skierniewicach, badane dzieci będą miały również możliwość uczestniczenia w bezpłatnych profilaktycznych zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w ZSSO, które odbywają się przez cały rok szkolny i prowadzone są przez naszego fizjoterapeutę mgr Łukasza Stolińskiego.

Mamy nadzieję, że w dalszym ciągu nasi fizjoterapeuci będą mogli czynić dobro i skutecznie pomagać szczególnie najmłodszym osobom w naszym społeczeństwie.

Data dodania 10.10.2014
Data ostatniej aktualizacji 28.02.2022