Aktualności

Artykuł lekarzy z Rehasport Clinic w prestiżowym czasopiśmie ortopedycznym

art1International Orthopaedics, prestiżowe, jedno z najbardziej cenionych pism ortopedycznych na świecie, opublikowało artykuł lekarzy m.in. z Rehasport Clinic. Praca dotyczy obrazowania panewki w niestabilności barku.

Polscy specjaliści wykazali, że obrazowanie 3D panewki jest znacząco bardziej wiarygodne w diagnozowaniu uszkodzeń panewki. Porównanych zostało wiele pomiarów tomograficznych panewki w wersji 2D i 3D. Ocena była dokonywana przez dwie osoby, z których jedna miała spore doświadczenie w ocenie obrazów, a druga – nie. Wykazano, że zgodność pomiędzy badaczami i w obrębie każdego z badaczy jest zdecydowanie większa przy zastosowania rekonstrukcji 3D.
Rekonstrukcję 3D stosujemy z wyboru w diagnozowaniu pacjentów z niestabilnością barku. Obecność znacznych ubytków panewki determinuje wybór zabiegu operacyjnego.
Autorami pracy są specjaliści reprezentujący Rehasport Clinic, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu: dr hab. n. med. Przemysław Lubiatowski, dr n. med. Marcin Dzianach, lek. med. Jakub Stefaniak, lek. med. Jan Długosz, dr n. med. Marcin Redman, mgr Anna Maria Kubicka, prof. dr hab. Janusz Piontek, .prof.dr hab. Leszek Romanowski

International Orthopaedics jest oficjalnym czasopismem Światowego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (SICOT).

Pełną wersję tekstu można znaleźć i pobrać ze strony wydawnictwa Springer Verlag.