USG

Ultrasonografia narządu ruchu (USG - skrót polski, US - skrót anglosaski). Motto ultrasonografii: „Im większe doświadczenie radiologa tym większe spektrum możliwości diagnostycznych badania USG”. USG to metoda diagnostyki obrazowej opierająca się na zastosowaniu fali ultradźwiękowej (akustycznej) penetrującej w głąb tkanek. Generalną zasadą wynikającą z praw fizyki, szczególnie w odniesieniu do narządu ruchu, jest malejąca skuteczność diagnostyczna wraz ze wzrostem głębokości położenia struktur anatomicznych. Poniższy schemat obrazuje ogólne zależności w zastosowaniu metod USG i MR, ich skuteczności diagnostycznej, w odniesieniu do obrazowania tkanek miękkich układu mięśniowo-szkieletowego.

Drugą istotną zasadą jest brak penetracji fali obrazującej w głąb tkanki kostnej, tj. na powierzchni kości fala ulega całkowitemu odbiciu. Tym samym nie ma możliwości obrazowania struktur miękkich „skrytych” za kością.

USG jest badaniem mocno subiektywnym, zależnym w dużym stopniu od umiejętności i doświadczenia lekarza wykonującego, nie wykorzystującym jednoznacznie zdefiniowanej techniki obrazowania (płaszczyzny, standaryzowane schematy badania). Ma to swoje „plusy” i „minusy”. „Minus” oczywisty – brak obiektywizacji. „Plus” wiąże się z możliwością kształtowania badania w jego trakcie, modyfikowania jego zakresu, płynnego śledzenia krzywizn struktur nieprzebiegających w standardowych płaszczyznach (np. nerwy), co nie jest możliwe w metodzie MR.

Subiektywizm w ultrasonografii można w prosty sposób skorelować z pracą chirurga: im większa wiedza i zdolności lekarza tym lepszy, bardziej trafny i dokładny wynik.

Często eksponowanym atutem badania USG układu mięśniowo-szkieletowego jest możliwość oceny dynamicznej struktur (in. funkcjonalnej, w ruchu). Warto podkreślić, iż funkcjonalna ocena nie jest odrębnym badaniem (tzw. dynamiczne badanie USG) a elementem składowym kompletnego badania USG. W zależności od potrzeb, np. przy podejrzeniu niestabilności stawu, czy „przeskakującego” ścięgna w trakcie badania wykonuje się ocenę dynamiczną. Identycznie, przy ocenie aktywności procesu zapalnego, używa się aplikacji dopplerowskich do oceny unaczynienia. Wszystko wciąż jest jednym badaniem USG narządu ruchu.

Jak się przygotować do badania USG?

Badanie USG jest nieinwazyjne i bezpieczne, dlatego może być powtarzane w krótkich odstępach czasu. Pokazuje wielkość i kształt poszczególnych struktur i narządów. Pod jego kontrolą wykonuje się także iniekcje dostawowe oraz biopsje. Jak zatem się do niego przygotować żeby wizyta przebiegła sprawnie?

USG narządu ruchu

Kiedy nie można wykonać badania USG?
– przeciwwskazaniem względnym do wykonania USG są zawsze otwarte, niewygojone rany w miejscu badania
– nie można wykonać badania USG w pełnym opatrunku gipsowym, konieczne jest jego wcześniejsze przecięcie w ambulatorium chirurgicznym.

Ubierz się wygodnie, najlepiej w luźny strój sportowy pozwalający na łatwy dostęp do badanej części ciała. Zwróć także uwagę na higienę osobistą. Koniecznie zabierz dokumentację lekarską i radiologiczną dotyczącą badanej okolicy. Poprzednie badania RTG, USG, RM KT będą bardzo pomocne.

USG jamy brzusznej

Kiedy nie można wykonać badania USG?
– przeciwwskazaniem względnym do wykonania USG są zawsze otwarte, niewygojone rany w miejscu badania

Nie jedz przynajmniej przez pięć godzin przed planowaną godziną badania. Pij niegazowaną wodę mineralną i przyjdź z pełnym pęcherzem. Na dzień przed badaniem zażyj lek przeciw wzdęciom np. Espumisan lub podobny – dwie tabletki trzy razy dziennie.