USG łokcia

Najczęstszym wskazaniem do oceny okolicy łokcia są entezopatie przeciążeniowo-zwyrodnieniowe prostowników i zginaczy ręki (odpowiednio „łokieć tenisisty” i „łokieć golfisty”). Spektrum znalezisk jest szerokie, od zmian ścięgnistej części przyczepu (degeneracja tkankowa, ogniska śluzakowate, strefy naderwania) do zmian kostnego pola przyczepu (mineralizacje, nadżerki, ostrogi). Nieco rzadziej ocenia się przyczepy końcowe m.dwugłowego i trójgłowego ramienia.

Staw łokciowy, podobnie jak skokowy, jest „stworzony” do oceny ultrasonograficznej – niemal wszystko co istotne położone jest powierzchownie, bardzo duże znaczenie ma ocena dynamiczna. Oceniamy wszystkie pasma więzadłowe – przednie i tylne pasmo UCL, LUCL, RCL, więzadło pierścieniowate wraz z dedykowanymi im postaciami niestabilności, np. przyśrodkowa, tylno-przyśrodkowa rotacyjna, tylno-boczna rotacyjna, głowy kości promieniowej u dzieci. USG jest również bardzo skuteczną (jeśli nie najskuteczniejszą) metodą poszukiwania kostnych ciał wolnych. W przebiegu choroby zwyrodnieniowej ocenia się m.in. konflikty kostno-kostne lub kostno-torebkowe, np. tylno-boczny, tylno-przyśrodkowy.