USG nadgarstka, ręki

Złożoność anatomiczna nadgarstka i filigranowość struktur, w szczególności w odniesieniu do więzadeł wewnętrznych nadgarstka i kompleksu chrząstki trójkątnej (TFCC), ogranicza znacząco możliwości diagnostyczne badania USG. Możliwe do oceny są niektóre typy uszkodzenia TFCC, część grzbietowa więzadła łódeczkowato-księżycowatego (wraz z ewentualną niestabilnością), w zależności od osobniczych uwarunkowań anatomicznych pozostałe jego elementy. Ultrasonografia natomiast jest bardzo skuteczną metodą oceny ganglionów okołostawowych, uszkodzeń zewnętrznego aparatu więzadłowego, awulsji kostnych czy „ukrytych” złamań. Ocenia się również lokalizację największych skupisk zapalnej ziarniny w przebiegu chorób reumatologicznych.

W stawach palców z sukcesem ocenia się uszkodzenia płytek dłoniowych oraz więzadeł pobocznych wraz z niestabilnością (np. tzw. „kciuk narciarza”).

Szczególnie dedykowane do badania US są ścięgna ręki z całym spektrum ich chorób urazowych, zapalnych czy niestabilności – metoda diagnostyczna z wyboru.