Diagnoza

Diagnoza – pierwszy krok na drodze do zdrowia.

Bez prawidłowego rozpoznania niemożliwe jest skuteczne leczenie. W Rehasport Clinic przywiązujemy do tego etapu szczególną wagę. Stawianie diagnozy jest procesem złożonym i każdorazowo indywidualizowanym. Możemy wyróżnić kilka składowych:

  1. Rozmowa z chorym. W jej trakcie ustalany jest główny powód wizyty, identyfikowane są okoliczności wystąpienia urazu oraz wszelkie dolegliwości. Zbierane są także różnego rodzaju informacje dotyczące aktywności pacjenta i jego trybu życia. Często stosowane są ankiety i kwestionariusze dające lekarzowi szersze spektrum widzenia.
  2. Badania fizykalne czyli różnego rodzaju testy, pomiary wykonywane głównie w gabinecie lekarskim mające na celu ocenę stanu lub funkcji danej części ciał.
  3. Badania obrazowe bywają bardzo często niezwykle pomocnym badaniem dodatkowym. Pozwalają dokładnie zobrazować stan określonych struktur takich jak kości, więzadła czy mięśnie. Ich dobór jest uzależniony od specyfiki i charakteru urazu. W ortopedii za najpopularniejsze uważa się:
  4. Badania laboratoryjne krwi, moczu czy wymazów z rany również bywają cennym źródłem informacji dla lekarza i w szczególnych przypadkach są niezbędne.