Rehasport / Dla Pacjenta / Klauzula informacyjna - marketing

Klauzula informacyjna - marketing

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danychRehasport Clinic Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań
Cele przetwarzania
 • marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]
 • marketing produktów i usług Rehasport Clinic Sp. z o.o. czy Medicover Polska* [w tym profilowanie]

klauzula informacyjna marketing
klauzula informacyjna

Podstawy prawne przetwarzaniaTwoja zgoda
Prawa związane z przetwarzaniem danych
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
Odbiorcy danychPodmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Rehasport Clinic Sp. z o.o.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych przez Rehasport Clinic Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Rehasport Clinic Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Rehasport Clinic Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań
 • przez e-mail: biuro@rehasport.pl
 • telefonicznie:+48 / 616 281 181
 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych listownie na adres podany w pkt 1 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub listownie na adres: iod@rehasport.pl

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Joanna Wiese.

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Jeśli udzieliłeś stosownych zgód dotyczących kierowania do Ciebie działań marketingowych
i sprzedażowych określonymi kanałami komunikacji, to Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać, aby prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług oraz – jeżeli wyrazisz na to zgodę – produktów i usług Medicover Polska.

W ramach marketingu będziemy między innymi wysyłać informacje o produktach, promocjach
i konkursach oraz przeprowadzać badania marketingowe. Będziemy także dokonywać profilowania
w celach marketingowych.

Realizując powyższy cel podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6
ust. 1 lit. F RODO czyli prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych i sprzedażowych w związku z wyrażonymi zgodami dotyczącymi otrzymywania treści marketingowych określonymi kanałami komunikacji (w tym profilowanie).

 1. Informacje dotyczące profilowania w celach marketingowych

Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

Dokonujemy profilowania, aby lepiej poznać Twoje zainteresowania i potrzeby dotyczące oferowanych przez nas produktów i usług. Na podstawie Twojego profilu będziemy wysyłać Ci informacje dopasowane do Twoich preferencji w zakresie m.in. dopasowania tematyki wysyłanych treści
i materiałów promocyjnych, edukacyjnych, informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej, dokonywania pomiarów, które pozwolą nam udoskonalać nasze usługi.

Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: imię, nazwisko, wiek, płeć, data urodzenia, miejscowość, odwiedzane placówki, rodzaj wykupionego produktu, źródło pozyskania danych. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www oraz preferencje wyrażone w serwisach i aplikacjach Rehasport Clinic Sp. z o.o.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W odniesieniu do prowadzenia przez nas działań marketingowych, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych i sprzedażowych określonym kanałem komunikacji, bądź do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane
z przetwarzaniem danych osobowych, np.;

 • dostawcom usług IT,
 • agencjom marketingowym,
 • agencjom badawczym.

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np.
w zakresie wsparcia teleinformatycznego. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych poza EOG odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Rehasport Clinic Sp. z o.o. a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.
Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wycofania zgody,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych,
 3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.

Prawo wycofania zgody

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: +48/ 616 281 181 lub wysyłając wiadomość na adres email: wycofajzgode@rehasport.pl.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

arrow to top arrow to top