Lekarze

dr n. med. Mikołaj Pawlak

Neurologia
(Poznań)

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Odbył studia doktoranckie na poznańskiej Akademii Medycznej oraz na Neuroradiology Division, Department of Radiology Uniwersytetu w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych. Jest specjalistą w neurologii. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim obrazowania ośrodkowego układu nerwowego w tomografii rezonansu magnetycznego (MRI) w chorobach naczyniowych i demielinizacyjnych, leczenia i rehabilitacji zaburzeń poznawczych i deficytów mowy po udarach mózgu, nowoczesnych metod terapii stwardnienia rozsianego oraz obrazowania naczyń wewnątrzczaszkowych w przezczaszkowej ultrasonografii z obrazowaniem w kolorze.

Mikołaj A. Pawlak jest asystentem w Klinice Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego Szpitala MSWiA w Poznaniu, pracował w Sekcji Neuroradiologii Departamentu Radiologii University of Pennsylvania w Filadelfia oraz w Katedrze Neurologii, Johns Hopkins University w Baltimore w Stanach Zjednoczonych. Należy do American Academy of Neurology (AAN), Radiological Society of North America (RSNA) oraz European Federation of Neurological Societies (EFNS).

Umów wizytę

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kliniką w celu umówienia wizyty w dogodnym dla Państwa terminie.
Umów się na wizytę