Lekarze

dr Tomasz Grzywacz

Fizjologia
(Gdańsk)

Tomasz Grzywacz Gdańsk FizjologDr Tomasz Grzywacz to specjalista z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego, fizjologii sportu oraz bioenergetyki.

Jest doktorem nauk o kulturze fizycznej (specjalność teoria sportu, fizjologia sportu). Przed doktoratem ukończył z wyróżnieniem Akademię Wychowania Fizycznego w Gdańsku. W czasie studiów jego wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia doceniono przyznaniem kilku stypendiów naukowych: Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, Ministra Edukacji czy Prezydenta Miasta Sopotu.

Dr Tomasz Grzywacz przez cały czas realizuje się na polu naukowym. Uczestniczył w kilkunastu projektach naukowych o tematyce sportowej, a jednemu z nich (projektowi ministerialnemu) przewodniczył, pełniąc funkcję kierownika. Bierze aktywny udział w międzynarodowych stażach i warsztatach związanych z fizjologią wysiłku fizycznego, medycyną sportową czy wysokogórską. Do tej pory opublikował jako autor i współautor ponad 100 artykułów naukowych dotyczących tej tematyki.

Dr Grzywacz posiada uprawnienia Międzynarodowego Kontrolera Antydopingowego (IDCO) Współpracuje ze sportowcami kadry olimpijskiej Polskiego Związku Żeglarskiego. Do jego osiągnięć zaliczyć można również udział w przygotowywaniu wyprawy niepełnosprawnego Janka Meli na oba bieguny Ziemi wraz z Zespołem Ekspertów Fundacji Marka Kamińskiego. Był członkiem Sekcji Wysokościowej Grupy Ratownictwa Specjalnego PCK. Współpracował także z władzami samorządowymi Gdańska, uczestnicząc w opracowaniu strategii rozwoju miasta Gdańska do 2015 r. (jako szef Zespołu ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia).

Przynależność do międzynarodowych towarzystw:

  • The European College of Sport Science (ECSS)
  • USA National Strength and Conditioning Association (NSCA)
  • International Society for Mountain Medicine (ISMM)

W wolnym czasie realizuje się jako zapalony narciarz, żeglarz, alpinista i speleolog. Jego pasja do sportu zaowocowała zdobyciem kilku uprawnień instruktorskich i trenerskich, m.in. trenera II klasy w narciarstwie alpejskim.

Umów wizytę

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kliniką w celu umówienia wizyty w dogodnym dla Państwa terminie.
Umów się na wizytę