Lekarze

lek. Tomasz Szałaj

Diagnostyka Obrazowa, Radiologia
(Warszawa)

Absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku 

lek. Tomasz Szałaj jest lekarzem specjalistą – radiologiem. Jest członkiem Polskiego Lekarskiego Towarszystwa Radiologicznego (PLTR), Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego (ESR) praz Europejskiego Towarzystwa Radiologii Mięśniowo-szkiletowej (ESSR). Jest autorem wielu publikacji i wykładów z zakresu jego zainteresowań.

Wykształcenie:
– MBA – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im.L.Koźmińskiego
– Lekarz medycyny – Akademia Medyczna

Doświadczenie zawodowe:
– SPSK Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego im Prof. A. Grucy w Otwocku (Specjalistyczny Szpital Kliniczny Ortopedyczny) – Zakład Diagnostyki Obrazowej
– BLUE5 Tomasz Szałaj
– NZOZ MEDICA
– Prywatny Gabinet Kardiologiczny dr n. med. J.Cygler
– Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego PSK nr 1
-Medyczne Studium Zawodowe

Certyfikaty i szkolenia:
– Ultrasound Course of the European Society of Musculosceletal Radiology – lower limb ; 2016
– Ultrasound Course of the European Society of Musculosceletal Radiology – upper limb ; 2015
– Musculosceletal Cross-Sectional Imaging – ESOR Galen Advanced Course-2014
– MRI stawów obwodowych – CEDUS, 2014
– Diagnostyka ultrasonograficzna kończyny górnej z elementami MR – Collegium Medicum UJ, CMKP, 2014
– USG obręczy barkowej -PTU 588/41, 2014
– USG stawu kolanowego -PTU 611/37, 2014
– USG stawu łokcioweo, nadgarstka, ręki -PTU 577/38, 2014
– Certyfikat Umiejętności w Zakresie Diagnostyki Ogólnej USG –Akredytacja Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego – 8.12.2013
– Kurs akredytacyjny USG Diagnostyka Ogólna USG – CMKP 5-726/0-00-223-2013
– USG stawu skokowego i stopy –PTU 531/20, 2013
– Układ mięśniowo-szkieletowy w aspekcie medycyny spotyowej – PLTR, 2013
– Diagnostyka Obrazowa Układ mięśniowo-szkieletowy część 1 i 2 – PLTR 2013
– USG narządu ruchu z elementami diagnostyki reumatologicznej – PTU 483/46
– USG nerwów obwodowych – Collegium Medicum UJ , CMKP-5-726/0-00-209, 2012
– USG narządów jamy brzusznej, sutka, tarczycy – PTU 473/53, 2012
– Ultrasonografia dopplerowska– CMKP-5-726-06-210; 5-726/0-00-208;2012
– Diagnostyka dopplerowska naczyń krwionośnych PTU-504/40, 2012
– USG pediatryczne – CMKP-5-726/1-04-211, 2012
– Wybrane zagadnienia rentgenodiagnostyki CMKP 1-726/1-02-002-2012
– Kompleksowa diagnostyka chorób sutka: mammografia, sonomammografia, cytologia – CMKP 9554-16-I, 2015
– Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej CMKP_9554-7-I
– Breakthrough – the revolutionary change in healthcare – European Society for Quality in Healthcare
– Miękkie czynniki– rentowne relacje, współpraca, coaching – Chiltern Consultancy International / Jacek Santorski
– Zamówienia Publiczne w Zakładach Opieki Zdrowotnej – Collegium
– Medicum UJ oraz UZP

Działalność naukowa:
– Wykład „Zespoły wklinowywania stawu skokowo-goleniowego i urazy chrząstki – współpraca radiologa i ortopedy” ; Międzynarodowa Konferencja Ortopedyczno-Radiologiczna Postępy w leczeniu i obrazowaniu ortopedycznym, Prof. A.Greenspan, Medipage, Warszawa, 2016
– Wykład „Wrist. Radiological main anatomy.ArtroMR -The most frequent pathologies – “International Shoulder Elbow Wrist Conference” Józefów 2015r.
– Udział w redakcji naukowej „Diagnostyka Obrazowa Układu mięśniowo-szkieletowego –Choroby nieurazowe” Manaster Medipage 2016
– Udział w redakcji naukowej „Diagnostyka Obrazowa Układu mięśniowo-szkieletowego –Urazy” Sonin, Manaster Medipage 2013
– Projekcja „na widełki” stawu skokowego -uwaga techniczna, Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 2016, 81(2)
– Choroba Kienböcka wtórna do uszkodzenia więzadła łódeczkowato- księżycowatego jako następstwo urazu – opis przypadku; Pol J Radiol 2014,79

Umów wizytę

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kliniką w celu umówienia wizyty w dogodnym dla Państwa terminie.
Umów się na wizytę