Psycholodzy

mgr Elżbieta Sawicka-Garbarek

Psychologia
(Poznań)

Elżbieta Sawicka-Garbarek ukończyła w wyróżnieniem psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jest członkiem Zespołu ds. Psychologii przy Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz terapeutą Biofeedback II stopnia.

Dzieci i młodzież:
Elżbieta Sawicka-Garbarek posiada doświadczenie w diagnostyce i terapii dzieci i młodzieży szkolnej, w tym szczególnie z trudnościami szkolnymi. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach dotyczących neuroterapii, nowoczesnych metod diagnostyki i terapii trudności szkolnych itp.
Zajmuje się:

  • badaniami psychologicznymi dzieci i młodzieży,
  • diagnozą przyczyn trudności szkolnych i rozwojowych dzieci i młodzieży,
  • diagnozą potencjału rozwojowego w nauce i sporcie.

 

Psychologia sportu:
Elżbieta Sawicka-Garbarek w pracy ze sportowcami wykorzystuje nowoczesne technologie do:

  • analizy poziomu koncentracji uwagi danego zawodnika i treningów koncentracji uwagi dostosowanych do rytmu i rodzaju uprawianej dyscypliny sportowej oraz potrzeb indywidualnych,
  • treningu radzenia sobie ze stresem,
  • treningu dostosowania poziomu pobudzenia do potrzeb dyktowanych przez sytuację i specyfikę danej dziedziny sportowej.

 

Rozwój kariery zawodowej:
Elżbieta Sawicka-Garbarek posiada kilkunastoletnie doświadczenie biznesowe obejmujące zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzedaż i marketing oraz zarządzanie projektami. Zajmuje się szeroko rozumianą komunikacją w biznesie, kształtowaniem ścieżki kariery, osiąganiem zamierzonych celów, efektywnością podejmowanych działań oraz radzeniem sobie ze stresem w życiu zawodowym.
W pracy dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, a także wykorzystuje nowoczesne technologie:

  • do treningu koncentracji uwagi, co pozwala mieć lepszą pamięć, pracować szybciej, efektywniej i w bardziej zorganizowany sposób, a przez to łatwiej osiągać sukcesy w swojej dziedzinie,
  • do obiektywnej oceny i redukcji poziomu stresu.