Psycholodzy

mgr Iwona Lein

Psychologia
(Poznań)

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończyła także studia podyplomowe „Pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii”.

Iwona Lein jest pracownikiem Rehasport Clinic oraz Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi w Poznaniu.

Obszar działań

 • diagnoza neuropsychologiczna – badanie deficytów procesów poznawczych:  pamięci, uwagi, myślenia, spostrzegania oraz zmian zachowania, zaburzeń emocji – po urazach czaszkowo-mózgowych, udarach mózgu itp.
 • terapia neuropsychologiczna – ćwiczenia stymulujące, usprawniające funkcjonowanie procesów poznawczych
 • pomoc psychologiczna dla pacjentów i ich bliskich
 • badanie rozwoju poznawczego i emocjonalno-społecznego dzieci
 • zajęcia wspomagające rozwój dziecka
 • porady dla rodziców / opiekunów
 • przygotowanie do operacji
 • pomoc psychologiczna osobom przewlekle chorym oraz  ich bliskim
 • pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii
 • wsparcie psychologiczne w sytuacjach trudnych ( utrata sprawności, rozpad związku, żałoba)
 • diagnoza zaburzeń psychosomatycznych