Psycholodzy

mgr Małgorzata Skoczyńska

Psychologia
(Poznań)
 • pedagog
 • wychowawca i terapeuta rozwojowy grupy wczesnoszkolnej
 • certyfikowany trener EEG Biofeedback
 • certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny zaburzeń osób dorosłych
 • certyfikowany diagnosta rozwojowy (MFDR)

 

Dzieci i młodzież
Terapeutka:

 • specjalizuje się w rozwoju psychologicznym, psychomotorycznym i pedagogicznym dziecka
 • ocenia prawidłowość rozwoju dzieci i młodzieży
 • diagnozuje przyczyny trudności szkolnych i rozwojowych dzieci i młodzieży
 • prowadzi terapię dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, problemy z koncentracją uwagi, pamięcią i logicznym myśleniem)
 • pracuje z rodzicami nad zapewnieniem dziecku optymalnych warunków do rozwoju

 

Strata, zmiana, uraz, trauma
Terapeutka pomaga:

 • odnaleźć równowagę po trudnych i traumatycznych wydarzeniach życiowych
 • wyjaśnić związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy wydarzeniami życiowymi a emocjami i zachowaniami
 • odnaleźć się w nowych warunkach życia
 • odbudować samoocenę i wiarę w swoje możliwości
 • w pracy nad rozwojem osobistym przez rozpoznanie i doświadczenie
 • odnaleźć motywację do pracy nad sobą tu i teraz oraz do zdrowienia

 

Terapia bólu
Terapeutka uczy:

 • wyciszyć stres związany z bólem, a przez to wyciszyć ból,
 • odnaleźć i uświadomić sobie obszary zdrowia, sprawności, samodzielności,
 • poszukać subiektywnie najskuteczniejszych sposobów na radzenie sobie z bólem,
 • nabyć umiejętność podejmowania optymalnych dla siebie decyzji i działań prowadzących do zdrowienia.

Badania skuteczności krótkoterminowej terapii poznawczo-behawioralnej bólu przewlekłego wskazują na znaczące zmniejszenie natężenia bólu, poprawę czynności zaatakowanego chorobą narządu i zmniejszenie depresji osób badanych.

EEG Biofeedback – treningi pamięci, koncentracji uwagi
Terapeutka pomaga:

 • wszystkim chcącym pracować szybciej i efektywniej, mieć lepszą pamięć i łatwiej osiągać sukcesy w swojej dziedzinie
 • dzieciom: w zależności od indywidualnych potrzeb treningi mogą być powiązane z treningami percepcji wzrokowej i słuchowej, pamięci operacyjnej, wzrokowej i słuchowej
 • dorosłym po wypadkach, urazach mózgowo-czaszkowych, udarach – w zależności od indywidualnych potrzeb treningi mogą być połączone z elementami terapii traumy, terapii bólu, relaksacją
 • sportowcom – w celu wyćwiczenia koncentracji uwagi w stopniu i rodzaju umożliwiającym uzyskiwanie optymalnych wyników w uprawianej dyscyplinie