Psycholodzy

mgr Paulina Jurga

Psychologia
(Poznań)

Paulina JurgaPsychologia sportu  Psychologia kliniczna Trening  mentalny Coaching
Paulina Jurga- Huebner jako psycholog działa w obszarze psychologii klinicznej, psychologii sportu oraz coachingu. Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

SPECJALIZACJE

Psychologia kliniczna – diagnoza zaburzeń psychosomatycznych, diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna, wsparcie Pacjentów oraz Rodzin w chorobach przewlekłych, wsparcie w procesie przed- i pozabiegowym w oparciu o rehabilitację funkcji mentalnych.

Psychologia sportu/  Trening mentalny- wyposażanie zawodników , trenerów w umiejętności i zdolności, które ułatwiają pozytywne wykonanie zadania, zapewniając w efekcie osiągnięcie wyznaczonego celu sportowego.

Trening mentalny kluczem do sukcesu:

 • wyznaczanie celów,
 • zdobywanie umiejętności koncentracji,
 • budowanie pewności siebie,
 • wykształcanie umiejętności kontrolowania emocji,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • zdobywanie umiejętności wizualizacyjnych,
 • utrzymywanie zaangażowania/ motywacji w działaniu,
 • rehabilitacja funkcji mentalnych po urazach sportowych- powrót do sportu,
 • wsparcie w sytuacjach trudnych,
 • relaksacja,
 • szkolenia dla Trenerów,
 • testy psychologiczne( analiza i interpretacja).

 

Coaching life – koncentracja na osiąganiu celów osobistych, wzroście poczucia jakości życia poprzez rozwiązywanie problemów i podnoszenie kompetencji klienta.
Coaching sport – wspieranie potencjału mentalnego osób zaangażowanych w aktywność fizyczną, które dążą do osiągania wyznaczonych celów oraz chcą  poprawić ogólne funkcjonowanie

Wsparcie psychologiczne w trudnych sytuacjach życiowych:

 • nieumiejętność nawiązania i utrzymania relacji,
 • nieumiejętność radzenia dobie ze stresem i panowania nad emocjami,
 • trudności w życiu zawodowym i prywatnym,
 • lęk, depresja, nerwica jako efekt kryzysowych sytuacji życiowych ( strata, rozpad, żałoba).

DOŚWIADCZENIE I PRAKTYKA

 • Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego
 • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia Poznań
 • Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2
 • KKS Lech Poznań- psycholog klubowy pierwszego zespołu
 • Trener mentalny, twórca programu z zakresu psychologii sportu Akademii Piłkarskiej Lecha Poznań
 • RehasportClinic – psycholog szpitalny, konsultacje indywidualne
 • Kursy szkolenia dla grup trenerskich, zespołów, działu skautingu oraz kadr zarządzających w klubach sportowych
 • Współpraca z zawodnikami, trenerami i klubami( piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, golf, tenis, sporty walki, sporty motorowe, żeglarstwo, jeździectwo)