Aktualności

Fizjoterapeuta Rehasport Clinic prelegentem w Senacie RP

Fizjoterapeuta Rehasport Clinic Mateusz Kozinoga przedstawił pracę „Nowa formuła specjalistycznej opieki medycznej nad dzieckiem ze skoliozą” w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Prezentacja odbyła się podczas konferencji „Nowoczesne technologie medyczne i ich wpływ na profilaktykę oraz codzienną praktykę kliniczną w polskiej służbie zdrowia”.

Konferencja zorganizowana w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej miała na celu popularyzację informacji o najnowszych technologiach medycznych oraz wspieranie środowisk naukowych związanych z tą dziedziną nauki w środowisku parlamentarzystów i polityków. Za ich pośrednictwem – także w społeczeństwie. Jej zadaniem było pokazanie potencjału młodych specjalistów z zakresu medycyny. Nowoczesne projekty przedstawiali naukowcy, lekarze, fizjoterapeuci, którzy nie skończyli jeszcze 35 lat.

Zespół Kręgosłupowy Rehasport Clinic, współpracujący z Kliniką Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej UM w Poznaniu, reprezentowany był przez mgr. Mateusza Kozinogę. Przedstawił on pracę „Nowa formuła specjalistycznej opieki medycznej nad dzieckiem ze skoliozą”. Wszystkie prezentacje są następnie oceniane przez dziennikarzy zajmujących się medycyną i ochroną zdrowia.

Inicjatorem konferencji był prof. Henryk Skarżyński, organizacji podjął się Marszałek Senatu RP dr Stanisław Karczewski. Współorganizatorami byli: Komitet Nauk Klinicznych PAN, Rada Główna Instytutów Badawczych i Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.
Więcej informacji o konferencji – na stronie Senatu RP.