Dr nauk o zdrowiu mateusz kozinoga
MATEUSZ KOZINOGA

Dr nauk o zdrowiu Mateusz kozinoga

Specjalizacje

Fizjoterapeuta

O mnie

Absolwent fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na którym również obronił swoją pracę doktorską pt. „Ocena umiejętności czynnego korygowania postawy ciała u dzieci w wieku 7-10 lat w oparciu o pomiar krzywizn strzałkowych kręgosłupa techniką fotograficzną”.

Mateusz Kozinoga interesuje się problematyką związaną ze skoliozą idiopatyczną, wadami postawy ciała oraz ortopedią dziecięcą. Od 2017 roku jest certyfikowanym instruktorem specyficznej metody fizjoterapeutycznej w leczeniu skolioz idiopatycznych BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School). Ponadto pracuje jako asystent w Klinice Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia dla studentów fizjoterapii i wydziału lekarskiego.

Mateusz Kozinoga jest członkiem międzynarodowego towarzystwa nieoperacyjnego leczenia skolioz SOSORT (Society on orthopedisc and rehabilitation treatment) oraz Zespołu zadaniowego Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk d.s. diagnostyki i leczenia zachowawczego w przebiegu skoliozy idiopatycznej.

Przyjmuje dzieci z problemami ortopedycznymi od 3 r.ż. i dorosłych z deformacjami kręgosłupa.

Języki
angielski
Doświadczenie

p>Institut Elena Salva, Barcelona, Hiszpania, (staż)

Israeli Sociolis Center Clinic, Tel Aviv, Izrael (staż)

Wykształcenie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kursy i Certyfikaty
 • BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School). 3D treatment of scoliosis according to the principles of C.L. Schroth. Kurs podstawowy C1 i zaawansowany C2. Certyfikowany instruktor metody.
 • Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz wg koncepcji FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz). Kurs podstawowy i zaawansowany (FITS Master Course.
 • Techniki mięśniowo-powięziowe w relaksacji klatki piersiowej. Terapia skolioz w ujęciu wisceralnym).
 • SEAS (Scientific Exercises Approach to Scoliosis). Kurs podstawowy.
 • DOBOMED Basic- metoda oddechu asymetrycznego wykorzystywanego w terapii skolioz wg. prof. Dobosiewicz.
 • ISST International Schroth 3-dimensional Scoliosis-Therapie, according to Katharina Schroth.
 • Physiotherapy of ApiFix patients (Kurs specyficznej fizjoterapii pooperacyjnej metodą ApiFix).
 • PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation). Kurs podstawowy i rozwijający.
 • Diagnostyka różnicowa i terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu (6 modułów).
 • PRI (Postural Restoration Institute). Moduły: pelvis restoration, postural respiration.
 • Masaż głęboki.
 • Anatomia palpacyjna człowieka.

Od 2015 r. regularny czynny uczestnik corocznych zjazdów SOSORT z wielokrotnymi wystąpieniami dotyczącymi leczenia i diagnostyki skolioz idiopatycznych.

Więcej informacji