Fizjoterapia

Fizjoterapia

Co to jest fizjoterapia?

Fizjoterapia to nauka o metodach leczenia środkami naturalnymi, które oparte są na formach energii fizycznej będącej w środowisku człowieka, m.in. ruchu, bodźcach termicznych, kinetycznych, elektrycznych, świetlnych oraz chemicznych. Jest częścią rehabilitacji, a składa się z działań mających na celu przyspieszenie rekonwalescencji oraz ułatwienie choremu powrotu do sprawności i możliwości spełniania codziennych czynności. Jako dyscyplina naukowa, ma ścisły związek z bioetyką, a szczególnie z aksjologią, czerpie informacje z nauk o kulturze fizycznej, nauk behawioralnych i społecznych.

Fizjoterapia dzisiaj i w przyszłości

Po lekarzach i pielęgniarkach, fizjoterapeuci to trzeci najliczniej reprezentowany zawód medyczny. Z uwagi na proces starzenia się wysoko cywilizowanych społeczeństw, fizjoterapia w dalszej perspektywie może być nazywana „zawodem przyszłości”. Kształcenie fizjoterapeuty odbywa się m.in. poprzez studia kierunkowe, które powiązane są z samodzielną praktyką, wykorzystując przy tym wiedzę z zakresu teorii, praktyki i metodyki fizjoterapii i diagnostyki funkcjonalnej, a także umiejętności wykonywania zabiegów z fizykoterapii, kinezyterapii, procedur teorii manualnej i masażu.

Na czym polega fizjoterapia?

Poprzez badania i testy funkcjonalne fizjoterapeuta może dobierać właściwe środki i metody terapeutyczne, a także kontrolować efekty swojej pracy i weryfikować oraz modyfikować cały program leczenia.

Fizjoterapia oznacza także leczenie nieprawidłowości układów: mięśniowego, mięśniowo-szkieletowego, sercowo-naczyniowego i oddechowego. Pacjenci bardzo często zwracają się o pomoc do fizjoterapeuty z uwagi na: złamania lub uszkodzenia stawów, uraz czaszkowo-mózgowy lub wielonarządowy, osteoporozę bądź zwyrodnienie stawów, schorzenia przewlekłe, przebyty udar mózgu bądź zaburzenia po urazie rdzenia kręgowego, przebyty zawał serca, zmagają się z zespołem cieśni kanału nadgarstka czy łokciem tenisisty, mają uszkodzone dno miednicy, obrzęk limfatyczny itp.

Profesjonalna opieka fizjoterapeutyczna jest kluczowym punktem całego procesu leczenia i powrotu do zdrowia. W Rehasport świetne wyniki tego procesu są efektem współpracy między lekarzem, fizjoterapeutą oraz pacjentem. Taka jest filozofia działania w klinice – tylko idealne współdziałanie i zrozumienie pozwala osiągnąć satysfakcjonujące wyniki.

Fizjoterapia to również kształtowane przez lata metody rehabilitacyjne, które wykorzystuje się podczas pracy z pacjentem. On zaś musi czuć się bezpieczny i być świadomym, że wszystko, co zalecają mu specjaliści z Rehasport, prowadzi do określonego końcowego celu. Blisko 20-letnie doświadczenie w opiece nad pacjentami pozwoliło nam wypracować specjalistyczne programy rehabilitacyjne dostosowane do różnego rodzaju urazów.

Najważniejsze metody rehabilitacji stosowane podczas fizjoterapii

Terapia manualna - polega na szczegółowym badaniu, postawieniu diagnozy i leczeniu manualnym. Technikę tę stosuje się w przypadku urazów stawów, więzadeł, mięśni i struktur torebkowych. Jej elementami są m.in. masaż (poprzeczny, funkcyjny), rozciąganie mięśni, mobilizacja stawowa, manipulacje oraz specjalistyczne ćwiczenia. Nasi fizjoterapeuci w ramach terapii manualnej korzystają z wielu zaawansowanych metod, a wśród nich: Kaltenborn Evienth, Cyriax, IAOM, Maitland, FDM (Fascial Dystorsion Model), terapii tkanek miękkich, terapii przeciwobrzękowej, masażu leczniczego. Celem terapii jest redukcja bólu i poprawa zakresu ruchu.

  • Kinesiology taping(kinesiotaping) – specjalne plastry pozwalają poprawić funkcje danego obszaru ciała, odciążyć tkanki lub aktywizować struktury.
  • Trening funkcjonalnyi terapeutyczny, kinezyterapia - w największym uproszczeniu: specjalne ćwiczenia pod nadzorem fizjoterapeuty, które są nieodzownym i bardzo ważnym elementem rehabilitacji.
  • Fizykoterapia, a w szczególności prądy i ultradźwięki - stosowane jako uzupełnienie procesu rehabilitacji.
  • McKenzie - metoda pozwalająca leczyć oraz diagnozować bóle kręgosłupa wynikające z przeciążeń. Technika ta skupia się na wnikliwym wywiadzie i precyzyjnym ustaleniu przyczyn bólu kręgosłupa.
  • PNF– polega na odtworzeniu utraconej funkcji ruchu.

Urządzenia wykorzystywane w fizjoterapii

Fizjoterapia to nauka o metodach leczenia środkami naturalnymi stosowanymi przez człowieka, ale ważny wpływ na skuteczność całego procesu ma wspomaganie go nowoczesnym sprzętem rehabilitacyjnym. Dzięki temu fizjoterapeuta jest w stanie dokonywać obiektywnych pomiarów postępów swojej pracy. Jego działania wspomagają więc zaawansowane urządzenia, a wśród nich m.in.:

  • system, który dokonuje pomiarów m.in. siły i wytrzymałości mięśniowej
  • system, pokazujący zdolność do utrzymania równowagi.
  • system platform dynamometrycznych, który sprawdza symetrię nacisku na podłoże.
  • bieżnia antygrawitacyjna
  • system, pozwalający na wszechstronną analizę sprawności człowieka

Dodatkowo fizjoterapeuci z Rehasport wykonują badanie FMS – to seria testów pokazująca ogólną sprawność człowieka i ewentualne problemy związane z funkcjami ruchu.

Rehabilitacja po przebyciu choroby COVID-19

Fizjoterapia może również pomóc w powrocie do zdrowia po przebyciu COVID-19. Wraz z przejściem choroby, u znacznej grupy pacjentów mogą rozwinąć się dysfunkcje prawie każdego układu, choć często objawy są niezauważalne. Oprócz bezpośredniego oddziaływania na układ oddechowy, wirus SARS-CoV-2 może wpływać na układ sercowo-naczyniowy, a także na układ nerwowy. Może to wtórnie doprowadzać do niedotlenienia lub zakrzepicy naczyń, zaburzeń pracy nerek, a także zaniku mięśni, sztywności stawów i zmniejszonej wydolności fizycznej.

U osób, które przeszły chorobę, nasilone pojawienie się powyższych objawów, może wywołać uczucie znacznego pogorszenie się jakości życia, a także depresję. Leczenie długotrwałych skutków COVID-19 wymaga dużego wysiłku od pacjenta i wyspecjalizowanego zespołu składającego się z: lekarza, fizjoterapeuty, dietetyka oraz psychologa.

 

Fizjoterapia w placówkach Rehasport