Issue of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotion

IRONS (dawniej Zeszyty Promocji Rehabilitacji) jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane są prace oryginalne, prace poglądowe i prace kazuistyczne z dziedziny rehabilitacji, fizjoterapii, ortopedii i neurofizjologii jak i dotyczące zagadnień związanych z diagnostyką i leczeniem urazów sportowych. IRONS upowszechnia doniesienia naukowe oparte na metodach badawczych wielu dziedzin medycyny. IRONS jest kwartalnikiem naukowym publikowanym w polskiej i angielskiej wersji językowej, w formie drukowanej jak i elektronicznej, dedykowanej dla zarówno doświadczonych jak i młodych naukowców.

Czasopismo jest indeksowane w:

• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 punktów.

• Index Copernicus – ICV 98,6

• Polska Bibliografia Lekarska.

Grant MNiSW w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"

w 2019 roku czasopismo IRONS zostało beneficjentem programu "Wsparcie dla czasopism naukowych". W wyniku realizacji projektu zmieniono szatę graficzną czasopisma, dostosowano format czasopisma do wymogów międzynarodowej bazy PORTICO, zaimplementowano nowoczesny system edytorski oraz pozyskano nowych recenzentów. IRONS znalazł się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z przypisaną liczbą punktów 20, w dyscyplinie nauki medyczne.