Nauka

IX Poznański Międzynarodowy Kurs Chirurgii Kończyny Górnej odbył się w Poznaniu!

IMG_5628Wielkim sukcesem zakończył się IX Poznański Międzynarodowy Kursie Chirurgii Kończyny Górnej oraz I Zjazd Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia, które odbyły się w Poznaniu. Czynny udział w nich wziął zespół lekarzy i fizjoterapeutów Kliniki Chirurgii Ręki UM w Poznaniu oraz Rehasport Clinic.

 

W kursie i zjeździe wzięło udział ponad trzysta osób, co jest frekwencyjnym rekordem. Uczestnicy podkreślali świetną organizację oraz wysoki poziom naukowy. Przewodniczącymi komitetu organizacyjnego byli: dr hab. Przemyslaw Lubiatowski oraz prof. Leszek Romanowski. Nadzór nad programem pełniła także dr Joanna Wałecka, a nad warsztatami: dr Piotr Ogrodowicz i dr Marek Stawniak. Dr Ewa Bręborowicz i mgr. Piotr Kaczmarek sprawowali pieczę na programem sympozjum dla fizjoterapeutów.

Wykładowcy z całej Europy, a także członkowie komitetu organizacyjnego zostali zaproszeni do wygłoszenia przemówień poruszających zaawansowane tematy chirurgii barku i łokcia oraz temat zespołowego podejścia do programu rehabilitacji w różnych schorzeniach. Prace zgłoszone przez zespół Kliniki Chirurgii Ręki UM oraz Rehasport Clinic zostały nagrodzone i wyróżnione. (www.ptbl.pl)

Większość przemówień zostało opublikowanych w formie artykułów w kwartalniku IRONS, który powstaje przy wielkim udziale specjalistów z Rehasport Clinic. Na specjalnym stoisku można było pobrać trzy numery tego kwartalnika.

Przy okazji Kursu odbyły się warsztaty kadawerowe, podczas których zespół lekarzy Kliniki Chirurgii Ręki oraz Rehasport Clinic szkolił uczestników w ramach chirurgii kończyny górnej. W trakcie zjazdu PTBL grono członków tego towarzystwa zostało poszerzone do 43 osób, zaś prof. Leszek Romanowski z Poznania został jego honorowym członkiem. W zarządzie znaleźli się m.in. dr hab. Przemysław Lubiatowski oraz dr Joanna Wałecka z Rehasport Clinic.