Postępowanie rehabilitacyjne po rekonstrukcji chrząstki stawowej metodą AMIC®

Postępowanie rehabilitacyjne po rekonstrukcji chrząstki stawowej metodą AMIC® (Autologus Matrix-Induced Chondrogenesis).

Badacz: mgr Agnieszka Prusińska, dr n. med. Kinga Ciemniewska-Gorzela

Urazy związane z uszkodzeniem chrząstki stawowej mogą przyczynić się znacząco do pogorszenia jakości życia, oraz do poważnych powikłań. Dlatego rozpoczęto działania w kierunku opracowania jak najmniej inwazyjnego zabiegu operacyjnego. Technika zabiegu w połączeniu z kompleksową rehabilitacją dają duże prawdopodobieństwo powrotu do zdrowia, a dodatkowo przeprowadzenie biomechanicznej oceny funkcjonalnej pozwala na rzetelną ocenę stanu zdrowia pacjenta, jak również umożliwia podjęcie bezpieczniej decyzji o rozpoczęciu aktywności fizycznej czy zakończeniu leczenia. AMIC® jest innowacyjną biologiczną metodą rekonstrukcji chrząstki, stymulującą naturalny potencjał organizmu do odbudowy ogniskowych uszkodzeń chrzęstnych i kostnochrzęstnych o powierzchni przekraczającej 1-2cm2. Jest to w pełni artroskopowa technika rekonstrukcji rozległych ubytków kostnochrzęstnych w stawie kolanowym. Technika może być stosowana w leczeniu wszystkich lokalizacji zmian chrząstki.

Dotychczas leczenie rekonstrukcyjne chrząstki stawowej z wykorzystaniem metody AMIC® prowadzone było zgodnie z techniką na otwarto. Opracowana technika artroskopowego leczenia uszkodzeń chrząstki stawowej metodą AMIC® jest nowatorskim sposobem leczenia. Dlatego też zaistniała potrzeba stworzenia specjalistycznego protokołu rehabilitacyjnego na podstawie wieloletnich doświadczeń oraz analizy doniesień naukowych, pozwalającego na przyspieszenie procesu rehabilitacyjnego.

Każdy pacjent po zabiegu rekonstrukcji chrząstki metodą AMIC®  poddawany jest procesowi rehabilitacji zgodnemu z nowatorskim protokołem rehabilitacyjnym składającym się z V faz. Dodatkowo wyznaczono ramy czasowe określające poruszanie się pacjenta za pomocą kul ortopedycznych  oraz czas i stopień obciążania kończyny operowanej.  Decyzja badacza o przejściu do kolejnych faz procesu rehabilitacji jest podejmowana na podstawie założonych kryteriów, po przeprowadzeniu oceny stanu pacjenta podczas jego wizyty na sesjach rehabilitacyjnych w Rehasport Clinic. Po 24 tygodniach od rozpoczęcia rehabilitacji wykonuje się Biomechaniczną Ocenę Funkcjonalną (BOF), której wyniki decydują o przejściu do treningu dynamicznego zawartego w V fazie procesu rehabilitacji.

Przewiduje się, że sumaryczny czas wszystkich faz procesu rehabilitacji, do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów, nie przekroczy 24 miesięcy, a w większości przypadków zakończy się po 12-stu miesiącach.