Chondro-Gide i komórki macierzyste szpiku kostnego - leczenie uszkodzenia łąkotki

Biologiczne wspomaganie leczenia uszkodzenia łąkotki z zastosowaniem membrany kolagenowej Chondro-Gide (Geistlish Pharma&Regen Biologics, Biocare Therapeutics) i komórek macierzystych szpiku kostnego

Badacz: dr hab. n. med. Tomasz Piontek, dr n. med. Kinga Ciemniewska-Gorzela

Leczenie uszkodzeń  łąkotek typu uszkodzeń kombinowanych polega w znacznej większości na jej częściowym lub całkowitym usunięciu. Jednak obecność łąkotki w stawie kolanowym jest ważna i zapobiega powstawaniu wczesnych zmian zwyrodnieniowych. Istnieje możliwość przeszczepiania łąkotek czy to z zastosowaniem przeszczepów allogenicznych (pobranych ze zwłok i odpowiednio przygotowanych łąkotek) czy też implantów kolagenowych. Metoda, którą opracowujemy w ramach tego badania może być alternatywą dla leczenia kombinowanych uszkodzeń  łąkotek, która umożliwi pozostawienie łąkotki własnej chorego, i stworzy optymalne warunki jej gojenia przez zastosowanie komórek macierzystych chorego i błony kolagenowej.

Celem badania jest opracowanie artroskopowej techniki operacyjnej leczenia uszkodzeń łąkotki przez jej zeszycie i opłaszczenie membraną kolagenową Chondro-Gide (Gestlish Pharma i Regen Biologics, Biocare Therapeutics), a następnie wprowadzenie komórek macierzystych szpiku kostnego w okolicę uszkodzenia oraz ocena wpływu opłaszczenia uszkodzonej łąkotki membraną kolagenową Chondro-Gide i komórkami macierzystymi na wyleczenie łąkotki.

Przed leczeniem operacyjnym i w wyznaczonych wg harmonogramu badań terminach chorzy oceniani są klinicznie a dane zapisywane są do formularza oceny klinicznej IKDC. Ponadto, każdy chory dokonuje samooceny stanu zdrowia na formularzach subiektywnej oceny IKDC 2000 oraz skali Lysholma. Dodatkowym elementem oceny gojenia łąkotki i przebudowy membrany jest ocena MRI kolana przeprowadzona przed operacją i w wyznaczonych wg harmonogramu badań terminach po operacji.

Słowa kluczowe: łąkotka, staw kolanowy, błona kolagenowa, Chondro-Gide

Keywords: meniscus, tear, knee joint, collagen matrix, Chondro-Gide, meniscus wrapping