Przezskórne szycie uszkodzeń ścięgna achillesa - ocena wyników

Ocena wyników przezskórnego szycia uszkodzeń ścięgna achillesa w oparciu o parametry obiektywne i językowo zaadaptowaną skalę ATRS (Achilles Tendon Rupture Score).

Badacz: dr n. med. Paweł Bąkowski

W ostatnich latach w krajach uprzemysłowionych obserwuje się zwiększoną częstość całkowitego uszkodzenia ścięgna Achillesa, co może mieć związek z siedzącym trybem życia, starzeniem się pokolenia wyżu demograficznego oraz zwiększoną aktywnością fizyczną tej części populacji. Ilość zerwań ścięgna Achillesa może sięgać nawet 18 przypadków na 100000 ludności każdego roku. Zerwanie ścięgna Achillesa powoduje nagły, silny ból w fazie ostrej, a nieleczone może powodować osłabienie siły mięśni podudzia, co negatywnie wpływa na funkcjonalność pacjenta.  Testy kliniczne stosowane do oceny ścięgna Achillesa, takie jak test Thompsona, przydatne są w określaniu uszkodzenia, ale nie są użyteczne w prognozie funkcji i wyniku odległego. Do monitorowania leczenia służą skale oceny subiektywnej, w których pacjent samodzielnie określa swój stan. Jedyną skalą dedykowaną do oceny wyników leczenia zerwania ścięgna Achillesa Jest opracowana w 2007 Roku Achilles Tendon Rupture Score (ATRS). Składa Się ona z 10 pytań, określających poziom dolegliwości oraz ich wpływ na aktywność fizyczną.

Skala ATRS stosowana z powodzeniem w innych krajach, nie jest zaadaptowana na warunki polskie. Zastosowanie jej do oceny wyników leczenia pozwala dokładnie określić cele rehabilitacji oraz moment powrotu pacjenta do pełnej aktywności. Przeprowadzenie pełnego badania biomechanicznego (w oparciu o testy funkcjonalne oraz pomiary ilościowe) pozwala na udokumentowanie stanu funkcjonalnego pacjenta i porównanie go z grupą osób zdrowych. Prezentowany sposób oceny pacjentów po leczeniu uszkodzenia ścięgna Achillesa pozwala na rozszerzenie wiedzy medycznej z zakresu skuteczności leczenia pacjentów z uszkodzeniem ścięgna Achillesa metodą szycia przezskórnego w porównaniu do grupy osób zdrowych. Sposób przeprowadzania kompleksowej oceny wychodzi poza standardowe postępowanie lecznicze w tych przypadkach klinicznych.

Do badania włączania są pacjenci leczeni metodą przezskórnego szycia ścięgna Achillesa z powodu jego zerwania minimum 6 miesięcy przed terminem włączenia do badania oraz grupa osób zdrowych bez patologii w obrębie stawu skokowego, stopy oraz ścięgna Achillesa jako grupa kontrolna.

Ocena wyników przezskórnego szycia uszkodzeń ścięgna Achillesa jest przeprowadzana w oparciu o zestaw ankiet i skal przeznaczonych do oceny stanu stawu skokowego, stopy i ścięgna Achillesa. Kolejnym etapem oceny jest seria testów biomechanicznych oceniających funkcję i siłę zgięcia podeszwowego stopy oraz zakres ruchów w stawie skokowym.

Słowa kluczowe: ścięgno Achillesa, ATRS, przezskórne szycie, adaptacja kulturowo-językowa

Keywords: Achilles tendon rupture, ATRS, Cross-cultural, Validity, Reliability, Polish