Programy rehabilitacyjne w leczeniu przewlekłej niestabilności bocznej stawu skokowego

Analiza skuteczności programów rehabilitacyjnych w leczeniu przewlekłej niestabilności bocznej stawu skokowego.

Badacz: mgr Paweł Cisowski, dr hab. n. med. Tomasz Piontek

Podczas aktywności fizycznej występuje znaczna ilość skręceń stawu skokowego i późniejszych problemów związanych z przewlekłą niestabilnością boczną stawu skokowego. Natomiast niewiele jest badań dotyczących efektów szybkiego wprowadzania procesu rehabilitacji po tego typu skręceniach. Co więcej, brak jest porównania różnego rodzaju kompleksowych procesów rehabilitacji w przewlekłej niestabilności bocznej stawu skokowego. Zauważalny jest też brak badań dotyczących modelu leczenia niestabilności stawu skokowego wg koncepcji FDM. 

Głównym celem badania jest porównanie różnych metod leczenia przewlekłej niestabilności bocznej stawu skokowego:

  • leczenia operacyjnego,
  • leczenia zachowawczego przeprowadzonego zgodnie ze standardowym - tradycyjnym sposobem postępowania,
  • leczenia zachowawczego przeprowadzonego zgodnie z założeniami nowatorskiej metody Fascial Distortion Model (FDM),

w oparciu o subiektywne i obiektywne kryteria powrotu do zdrowia. Badania ukierunkowane są także na zbadanie skuteczności metod rehabilitacyjnych, wykorzystując specjalnie dobrane testy kompleksowej Biomechanicznej Oceny Funkcjonalnej w porównaniu do grupy kontrolnej.

Do badania są włączani pacjenci po ostrym skręceniu inwersyjnym stawu skokowego, z całkowitym jednostronnym uszkodzeniem dwóch stabilizatorów bocznych stawu skokowego (ATFL, CFL), z jednoczesnym uczuciem niestabilności od ponad roku od pierwszego skręcenia stawu skokowego oraz z co najmniej dwoma przebytymi jednostronnymi skręceniami stawu skokowego. Dodatkową grupę (kontrolną) stanowią osoby które nie doznały skręceń stawu, ani złamania w obrębie kończyn dolnych i nie posiadają współistniejących chorób mogących wywoływać zaburzenia równowagi i koordynacji.

Każdy z pacjentów cierpiących na przewlekłą niestabilność boczną stawu skokowego, poddany jest temu samemu programowi ćwiczeń. Zestaw ćwiczeń, nadzorowany przez fizjoterapeutę, zalecany jest do wykonywania przez pacjenta samodzielnie w domu. Program treningowy podzielony został na III etapy, w których następuje progresywne zwiększenie intensywności, jak również trudności zadań ruchowych.

Zakładamy, że osoby leczone zgodnie z zasadami metody FDM szybciej powrócą do pełnej sprawności w wyniku postępowania rehabilitacyjnego, niż pacjenci leczeni zachowawczo w sposób tradycyjny i pacjenci leczeni operacyjnie. Jednakże, metoda FDM jest związana z krótkotrwałym odczuwaniem silnego bólu podczas sesji terapeutycznych i możliwością późniejszego pojawienia się krwiaków i siniaków u osoby leczonej.

Słowa kluczowe: staw skokowy, kostka, ATFL, CFL, FDM, niestabilność boczna

Keywords: ankle joint, ATFL, CFL, FDM, lateral instability