Leczenie zmian zwyrodnieniowych kolana - przeszczep autologicznej tkanki tłuszczowej

Prospektywna ocena wyników leczenia zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych przy użyciu przeszczepu autologicznej rozfragmentowanej tkanki tłuszczowej.

Badacz: mgr Jakub Kaszyński, dr n. med. Paweł Bąkowski

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest przewlekłą, postępującą i w obecnych czasach bardzo częstą przypadłością, charakteryzującą się niszczeniem chrząstki stawowej oraz warstwy podchrzęstnej kości. W związku z ograniczonymi właściwościami chrząstki stawowej do naprawy, w obecnych czasach dużo uwagi poświęca się leczeniu z wykorzystaniem biologii komórkowej. Dlatego zakłada się, że leczenie zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych za pomocą mezenchymalnych komórek tkanki tłuszczowej zwiększy komfort życia pacjentów poprawiając funkcję oraz zmniejszając dolegliwości bólowe. Podanie autologicznej tkanki tłuszczowej może stać się alternatywą lub może opóźnić ewentualną endoprotezoplastykę stawu kolanowego objętego procesem zwyrodnieniowym.

W niniejszym badaniu, preparat przeznaczony do przeszczepu wykonuje się przy użyciu tkanki tłuszczowej pozyskanej ze wszystkich powłok skórnych, podczas zabiegu liposukcji, a następnie podaje się go w ilości ok 10 ml w okolicę zmiany zwyrodnieniowej kolana. Pacjenci zakwalifikowani do badania poddani są pięciokrotnej ocenie: w dzień zabiegu (przed jego wykonaniem) oraz po 1, 3, 6 i 12 miesiącach od podania preparatu. W ramach oceny wykonywany jest szereg procedur diagnostyczno-pomiarowych, w tym zbierane są informacje za pomocą ankiet subiektywnej oceny. Podczas tych samych wizyt członkowie zespołu badawczego przeprowadzają badania fizjoterapeutyczne, składające się z następujących testów funkcjonalnych, oceniających podstawową sprawność:

  1. Timed Up and Go Test (TUG),
  2. The Five Time Sit to Stand Test (5xSTS),
  3. Test chodu 10 m,
  4. Pomiar maksymalnej siły izometrycznej prostowników i zginaczy stawu kolanowego.

Wyniki tych badań pozwalają na ocenę działania autologicznej zdefragmentowanej tkanki tłuszczowej w uszkodzeniach chrząstki stawu kolanowego.

Słowa kluczowe: Lipogems, tkanka tłuszczowa, choroba zwyrodnieniowa kolana, chrząstka

Keywords: Lipogems, fat tissue, cartilage, knee osteoarthritis