Ocena funkcji kończyn górnych u zawodowych muzyków.

Ocena funkcji kończyn górnych u zawodowych muzyków.

Badacz: mgr Wojciech Stępień

Zawodowi muzycy w swojej pracy, codziennie narażeni są na wiele psychologicznych i fizycznych obciążeń. Sumowanie się tych czynników powoduje szereg problemów w obrębie narządu ruchu. Do obciążeń fizycznych zaliczyć należy długotrwałe przebywanie w nienaturalnej pozycji, długotrwała praca izometryczna mięśni, wielokrotne powtarzanie tych samych ruchów. Są one powodem występowania dolegliwości zgłaszanych przez muzyków, takich jak ból, sztywność, osłabienie, drżenie oraz obniżenie sprawności. Występowanie charakterystycznych objawów koreluje się z danymi jednostkami chorobowymi, do których zaliczamy: zespół przemęczenia (overuse syndrome), zespół górnego otworu klatki piersiowej (TOS), dystonię ogniskową (focal dystonia) i uwięźnięcie nerwu (nerve entrapment syndrome). Na podstawie wyników dostępnych w fachowej literaturze, można stwierdzić, że grupa zawodowych muzyków (szczególnie instrumentów smyczkowych i pianistów) jest trzykrotnie bardziej narażona na bóle rąk, nadgarstków i łokci.

Z tego powodu postanowiliśmy przebadać jak największą grupę zawodowych muzyków, żeby z uzyskanych wyników wysnuć wnioski na podstawie których będzie można zastosować nie tylko terapię niwelującą obecne dolegliwości ale także wprowadzić prewencję, która będzie miała na celu zapobieganie dolegliwości związanych z wykonywanym zawodem.

Głównymi celami przeprowadzanego badania jest:

  • Identyfikacja i ocena częstości występowania dysfunkcji u zawodowych muzyków.
  • Ocena kliniczna (ortopedyczna i fizjoterapeutyczna) układu mięśniowo szkieletowego u profesjonalnych muzyków.
  • Kompleksowa ocena biomechaniczna układu mięśniowo szkieletowego.

W ramach badania przeprowadzane są ankiety epidemiologiczne, których zadaniem jest wstępna selekcja muzyków u których występuje problem tzw. „ręki muzyka” oraz dokładniejsze poznanie muzyków zaproszonych do badania ze względu na intensywność i częstotliwość grania. Następnie oceniana jest postawa ciała, zakres ruchu stawów (z uwzględnieniem występowania hipermobilności) oraz wykonuje się badanie neurodynamiczne. Ostatnim etapem badania jest ocena biomechaniczna grupy badanej przy pomocy urządzeń pomiarowych takich jak: dynamometr ręczny, FMS czy urządzeń przeznaczonych do badania propriocepcji barku.