Stabilizacja kręgosłupa lędźwiowego

Zabieg ten wykonywany jest w celu stabilizacji objętej procesem chorobowym części kręgosłupa oraz zniesienia ucisku na struktury nerwowe powodującego dolegliwości bólowe. Osiąga się to poprzez wprowadzanie odpowiednich implantów, dzięki którym można połączyć od tyłu objęte chorobą kręgi. Usuwa się również te fragmenty patologicznie zmienionej kości, które powodują ucisk na struktury nerwowe. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilność możliwe jest wprowadzenie implantu pomiędzy trzony kręgowe.

Cięcie wykonywane jest pośrodku grzbietu, tylko na takiej długości, aby sprawnie wprowadzić implanty oraz dokonać odbarczenia struktur nerwowych. Operacja polega na precyzyjnym wprowadzeniu śrub poprzez nasady kręgu do trzonów, które wymagają stabilizacji oraz na wprowadzeniu implantu pomiędzy trzony, który zapewni zachowanie odpowiedniej odległości między trzonami. Wprowadzanie śrub odbywa się pod kontrolą wzroku, dotyku, aparatu RTG, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia struktur nerwowych i naczyniowych. Śruby łączone są prętami dla zapewnienia prawidłowej stabilizacji. Wprowadzone implanty stają się rusztowaniem, dzięki któremu uzyskany zostanie zrost kostny pomiędzy kręgami, gwarantujący dożywotnią stabilność miejsca operowanego.

Specjalną wersją stabilizacji, jest operacja „przezskórna”. Podczas tego typu operacji każdy implant wprowadzany jest przez osobne niewielkie nacięcie. Zmniejsza to w znacznym stopniu obciążenie organizmu (na przykład mniejsze krwawienie), nie uzyskuje się jednak zrostu kostnego. W związku z tym ten typ operacji zarezerwowany jest do sytuacji, gdzie zależy nam na uzyskaniu czasowej stabilizacji, na przykład po złamaniu kręgu, gdzie nie doszło do ucisku na struktury nerwowe.

Data dodania 15.04.2020
Data ostatniej aktualizacji 22.03.2023