Zespół rowka nerwu łokciowego

W zespole rowka nerwu łokciowego dochodzi do przewlekłego podrażnienia nerwu łokciowego w obrębie bruzdy nerwu na wysokości nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej. Podrażnienie nerwu łokciowego w rowku nerwu łokciowego jest drugim pod względem częstości występowania zespołem uciskowym kończyny górnej.

Przyczyny zespołu rowka nerwu łokciowego

 • przewlekle przeciążenie lub ucisk;
 • bezpośrednie uderzenie;
 • choroba zwyrodnieniowa łokcia;
 • reumatoidalne zapalenie stawów;
 • przemieszczanie się nerwu łokciowego spowodowane zbyt płytkim rowkiem lub brakiem rozcięgna;
 • guzy kanału nerwu łokciowego, takie jak gangliony, tłuszczaki i inne.

Objawy zespołu rowka nerwu łokciowego

 • ból przyśrodkowej okolicy stawu łokciowego nasilający się podczas ruchów;
 • mrowienie i drętwienie palców IV-V, ciągnące się od łokcia wzdłuż wewnętrznej strony przedramienia;
 • zaburzenia czucia okolicy nadkłykcia;
 • objawy mechaniczne jak „trzaskanie” mogą świadczyć o podwichnięciu nerwu;
 • w zaawansowanych przypadkach osłabienie i zanik mięśni wewnętrznych ręki.

Nerw łokciowy - diagnostyka

 • Pierwotne rozpoznanie kliniczne polega na wykonaniu kilku testów prowokacji.
 • Zdjęcie RTG może uwidocznić nierówności w obrębie kości dające miejscowy ucisk.
 • Rezonans magnetycznyUSG może wykazać patologie tkanek miękkich wywierających ucisk na nerw oraz obrzęk włókien nerwowych.

Leczenie zespołu rowka nerwu łokciowego

Terapię zespołu rowka nerwu łokciowego zaczyna się od leczenia zachowawczego, które polega na odpoczynku, unikaniu długotrwałego zginania łokcia, przyjmowania środków przeciwzapalnych. Często leczenie zachowawcze może okazać się mało skuteczne. W przypadku stwierdzenia podwichnięcia nerwu łokciowego, zmian patologicznych w obrębie łokcia lub niestabilności przyśrodkowej, zaleca się zabieg chirurgiczny. W czasie zabiegu dokonuje się odbarczenia nerwu łokciowego. Po krótkim unieruchomieniu pooperacyjnym pacjent rozpoczyna ćwiczenia oraz fizykoterapię (galwanizacja, elektrostymulacja, masaże wirowe).

Zespół rowka nerwu łokciowego - ćwiczenia

Ćwiczenia w przypadku leczenia zachowawczego przy zespole rowka nerwu łokciowego opierają się na automobilizacji nerwu łokciowego. Mają one na celu poprawę przemieszczania się nerwu i tym samym złagodzenie objawów bólowych. Ćwiczenia należy wykonywać bez bólu oraz w wolnym tempie. Istotnym czynnikiem jest systematyczność, gdyż regularne wykonywanie ćwiczeń może pomóc zmniejszyć dolegliwości bólowe kończyny górnej. Jednakże zbyt duża liczba powtórzeń nie jest wskazana. Przemęczenie struktur nerwowych może przynieść odwrotny skutek, jakim jest nasilenie objawów.

Ćwiczenia zachowawcze przy zespole rowka nerwu łokciowego

1. Kręcenie okręgu nad głową jedną ręką. Pozycja stojąca, wykonujemy krążenia kończyną górną nad głową z utrzymaniem strony dłoniowej w stronę do sufitu.
Czas wykonywania ćwiczenia uzależniony jest od stanu pacjenta i objawów bólowych. Czas jednego powtórzenia od 30- 60 sek., ćwiczenie powtarzamy 3-5 razy.

2. Przyciąganie dłoni do policzka. Ruch podobny do rzutu lotki podczas gry w darta. Pozycja stojąca, głowa zrotowana w stronę ręki, która wykonuje ćwiczenie, kończyna górna zgięta w stawie ramiennym do 90. Następnie zginamy kończynę w stawie łokciowym i przyciągamy dłoń skierowaną w stronę sufitu do policzka. Wykonujemy 3 serie po ok 8-10 powtórzeń.

3. Zakładanie okularów. Ćwiczenie przypominające zakładanie okularów.
Wykonujemy 2-3 serie po ok 8-10 powtórzeń.

4. Kolejne ćwiczenie mobilizujące nerw łokciowy podzielone jest na 3 stopnie, zależny ono od stanu uszkodzenia nerwu i dolegliwości bólowych odczuwanych przez Pacjenta:

I stopień polega na zginaniu grzbietowym i dłoniowym ręki w odwiedzeniu kończyny górnej w stawie ramiennym.

II stopień - dodajemy do I stopnia uniesienie kończyny górnej bokiem w górę do ucha.

III stopień - ruch prowadzony jest tak samo jak w stopniu II, jednak na końcu stroną dłoniową przykrywamy ucho.

W sytuacji gdy odczuwasz nasilenie dolegliwości bólowych przy ćwiczeniach należy odpocząć i zmniejszyć intensywność automobilizacji.

 

Rokowanie

Leczenie zachowawcze przynosi najczęściej zadowalające efekty. Wyniki leczenia chirurgicznego uzależnione są od stanu nerwu i okresu jaki upłynął od pojawienia się pierwszych oznak dolegliwości. Zwykle jest to znacząca poprawa.

Zespół rowka nerwu łokciowego - profilaktyka

W profilaktyce ważne jest przede wszystkim prawidłowe położenie kończyn górnych w czasie pracy. Dotyczy to szczególnie osób, które pracują przy komputerze, np. informatyków. Na zespół rowka nerwu łokciowego powinny również uważać osoby, które często podpierają się łokciami.

Powiązane artykuły:

Poznaj inne możliwe urazy i kontuzje łokcia.

Bibliografia:

Rafał Czepułkowski
konsultacja merytoryczna Mgr MATEUSZ SZYMAŃSKI fizjoterapeuta Rehasport w Gdańsku
Data dodania 29.03.2020
Data ostatniej aktualizacji 22.03.2023