Zespół rowka nerwu łokciowego

W zespole rowka nerwu łokciowego dochodzi do przewlekłego podrażnienia nerwu łokciowego w obrębie bruzdy nerwu na wysokości nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej. Podrażnienie nerwu łokciowego w rowku nerwu łokciowego jest drugim pod względem częstości występowania zespołem uciskowym kończyny górnej.

Przyczyny zespołu rowka nerwu łokciowego

 • przewlekle przeciążenie lub ucisk;
 • bezpośrednie uderzenie;
 • choroba zwyrodnieniowa łokcia;
 • reumatoidalne zapalenie stawów;
 • przemieszczanie się nerwu łokciowego spowodowane zbyt płytkim rowkiem lub brakiem rozcięgna;
 • guzy kanału nerwu łokciowego, takie jak gangliony, tłuszczaki i inne.

Objawy zespołu rowka nerwu łokciowego

 • ból przyśrodkowej okolicy stawu łokciowego nasilający się podczas ruchów;
 • mrowienie i drętwienie palców IV-V, ciągnące się od łokcia wzdłuż wewnętrznej strony przedramienia;
 • zaburzenia czucia okolicy nadkłykcia;
 • objawy mechaniczne jak „trzaskanie” mogą świadczyć o podwichnięciu nerwu;
 • w zaawansowanych przypadkach osłabienie i zanik mięśni wewnętrznych ręki.

Nerw łokciowy - diagnostyka

 • Pierwotne rozpoznanie kliniczne polega na wykonaniu kilku testów prowokacji.
 • Zdjęcie RTG może uwidocznić nierówności w obrębie kości dające miejscowy ucisk.
 • Rezonans magnetycznyUSG może wykazać patologie tkanek miękkich wywierających ucisk na nerw oraz obrzęk włókien nerwowych.

Leczenie zespołu rowka nerwu łokciowego

Terapię zespołu rowka nerwu łokciowego zaczyna się od leczenia zachowawczego, które polega na odpoczynku, unikaniu długotrwałego zginania łokcia, przyjmowania środków przeciwzapalnych. Często leczenie zachowawcze może okazać się mało skuteczne. W przypadku stwierdzenia podwichnięcia nerwu łokciowego, zmian patologicznych w obrębie łokcia lub niestabilności przyśrodkowej, zaleca się zabieg chirurgiczny. W czasie zabiegu dokonuje się odbarczenia nerwu łokciowego. Po krótkim unieruchomieniu pooperacyjnym pacjent rozpoczyna ćwiczenia oraz fizykoterapię (galwanizacja, elektrostymulacja, masaże wirowe).

Zespół rowka nerwu łokciowego

Rokowanie

Leczenie zachowawcze przynosi najczęściej zadowalające efekty. Wyniki leczenia chirurgicznego uzależnione są od stanu nerwu i okresu jaki upłynął od pojawienia się pierwszych oznak dolegliwości. Zwykle jest to znacząca poprawa.

Zespół rowka nerwu łokciowego - profilaktyka

W profilaktyce ważne jest przede wszystkim prawidłowe położenie kończyn górnych w czasie pracy. Dotyczy to szczególnie osób, które pracują przy komputerze, np. informatyków. Na zespół rowka nerwu łokciowego powinny również uważać osoby, które często podpierają się łokciami.

Powiązane artykuły:

Poznaj inne możliwe urazy i kontuzje łokcia.

Bibliografia:

Rafał Czepułkowski
Data dodania 29.03.2020
Data ostatniej aktualizacji 16.11.2022