EEG Biofeedback

EEG Biofeedback - myśleć szybciej, pamiętać lepiej, działać sprawniej, czuć się spokojniej, żyć bez bólu. EEG Biofeedback to nowoczesna metoda neuroterapii, która wykorzystując specjalistyczną aparaturę pozwala na obserwację pracy mózgu i poprawę jej efektywności. Jest bezbolesna, skuteczna i bezpieczna (nie ma tu skutków ubocznych).

Pacjenci zostają podpięci elektrodami do komputera, dzięki czemu na bieżąco otrzymują informację zwrotną o swoich procesach mózgowych, uczą się je kontrolować i wpływać na nie tak, by osiągnąć zamierzony cel. Z czasem nowy wzorzec pracy mózgu automatyzuje się i staje się tym dominującym.

Trening EEG Biofeedback może być dla pacjenta łatwy i ciekawy. Odbywa się z pomocą gier video – pacjent wpływa na przebieg gry za pomocą swoich myśli, przez co widzi, jak pracuje jego mózg. Zadaniem terapeuty (zazwyczaj wyspecjalizowanego psychologa) jest takie dostrojenie parametrów, by w trakcie tego procesu stymulować powstawanie nowych, korzystnych wzorców mózgowych lub hamować wzorce niewłaściwe.

Badania wskazują, że EEG Biofeedback jest skuteczny m. in. w przypadku problemów z koncentracją uwagi i pamięcią, ADHD, trudności w uczeniu się, urazów i udarów mózgu, depresji i zaburzeń lękowych, PTSD, migren, zaburzeń snu i odżywiania (Blume et al., 2022), uzależnień, chronicznego bólu i innych. (Omejc et al., 2018)

Zaleca się go dzieciom, dorosłym i osobom starszym.

Stosuje się go również w treningu sportowców (Rydzik et al., 2023) oraz do poprawy kreatywności i optymalizacji umiejętności podejmowania szybkich decyzji w życiu zawodowym.

Dla kogo?

  • dzieci i młodzież: dla lepszych wyników w nauce i sporcie (Thompson and Thompson, 1998),
  • osoby po urazach i udarach: jako rehabilitacja neuropsychologiczna,
  • osoby cierpiące na chroniczny ból (Bismuth et al., 2020; Hassan et al., 2015),
  • sportowcy, artyści, wojskowi, policjanci – jako trening mentalny,
  • osoby pracujące umysłowo, podejmujące wiele decyzji, przetwarzające codziennie dużą ilość informacji: dla sprawności i wydajności umysłowej,
  • osoby pod presją: dla odporności na stres i odzyskania równowagi emocjonalnej i umysłowej,
  • osoby starsze: dla zachowania sprawności umysłowej(Campos da Paz et al., 2018)
  • dla wszystkich, dla których ważny jest spokój i wydajność pracy umysłowej.

„Jeśli wciąż stawiasz swojemu umysłowi wyzwania i robisz użytek z plastyczności mózgu, odkrywasz świat, o którym myślałeś, że nigdy nie będzie dla ciebie dostępny”.

Michael Bruyninckx
Trener sportowy, autor opartego o wiedzę neuropsychologiczną programu treningu mentalnego.

Bibliografia:

Źródła polskie:

  • Michael Thompson, Lynda Thompson, Neurofeedback. Wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej, Wydawnictwo: Biomed Neurotechnologie, Wrocław
  • Szkolenie licencyjne specjalisty i terapeuty biofeedbacku. Cz.1 i 2. Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej; Praca zbiorowa pod redakcją Alicji Kubik