Metoda PNF

Autor: Rafał Czepułkowski
Metoda PNF jest metodą kompleksowego oddziaływania terapeutycznego, opartą na proprioceptywnym nerwowo-mięśniowym torowaniu ruchu. Jej głównym celem jest pomoc pacjentowi w osiąganiu jak najwyższego poziomu funkcjonalnego i przywracaniu zaburzonych umiejętności ruchowych.

Funkcjonalna i bezbolesna metoda PNF

Terapia PNF w swoim założeniu ma być funkcjonalna i bezbolesna, wzorowana na naturalnych ruchach człowieka, prowadzonych wzdłuż skośnych (diagonalnych) osi ruchu, które ze względu na swój przebieg aktywizują największą liczbę mięśni należących do tego samego łańcucha mięśniowego.

Metoda PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) jest uznaną metodą rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami w obrębie układu kostno-mięśniowego i nerwowego. Wiele uwagi poświęca kontroli motorycznej pacjenta, połączenia mobilności i stabilności jego ciała. Fizjoterapeuta po zdiagnozowaniu problemu, realizuje proces terapeutyczny opierając się na najsprawniejszych strefach ciała, wykorzystując je do pozyskania aktywności motorycznej w uszkodzonych obszarach narządu. Rozpoczęcie terapii z dala od miejsca dysfunkcji buduje w chorym wiarę w powodzenie ćwiczeń, stymulując do mobilizacji rezerw tkwiących w organizmie bez obawy o wystąpienie dolegliwości bólowych.

W terapii PNF wykorzystywane są techniki, które uczą ruchu i koordynacji. Wpływają stabilizująco, rozluźniająco i mobilizująco na ciało chorego. Jasno określone cele wpływają na pełną świadomość pacjenta podczas terapii. Uczą go zmian pozycji i ruchów, jakie wykonywane są w życiu codziennym np. chodzenia, siadania, utrzymywania prawidłowej postawy czy podnoszenia cięższych przedmiotów. Tłumacząc pacjentowi zasady wykonywania poszczególnych aktywności, chronimy go przed samoistnym pogłębianiem dolegliwości.

Co obejmuje terapia metodą PNF?

 • wykorzystywanie silnych i zdrowych rejonów ciała, aby pobudzać okolice chore i słabe,
 • wykorzystywanie naturalnych ruchów, które przebiegają trójpłaszczyznowo i aktywizują największą liczbę mięśni,
 • wielokrotne powtarzanie sekwencji ruchowych pozwala przypomnieć (utrwalić) organizmowi, jak je wykonywać samodzielnie,
 • bezpośredni kontakt z terapeutą, rozmowa z nim, a także śledzenie wzrokiem wykonywanych czynności, pozwalają prawidłowo wykonywać poszczególne zadania.

W jakich problemach może pomóc metoda PNF?

 • Ortopedyczne - po różnego rodzaju urazach stawów, kości i tkanek miękkich, a także po artroskopii, zabiegach rekonstrukcyjnych, wszczepieniu endoprotez lub przy korygowaniu wad postawy.
 • Neurologiczne – po udarach mózgu, urazach mózgowo-czaszkowych i rdzenia kręgowego, przy stwardnieniu rozsianym, chorobie Parkinsona, zaburzeniach po zabiegach neurochirurgicznych oraz przy zaburzeniach funkcji wegetatywnych jak oddychanie czy połykanie.

Jakie są korzyści pracy metodą PNF?

 • metoda przyjazna dla pacjenta, dająca możliwość pracy na każdym poziomie dysfunkcji,
 • metoda oparta na bezbolesnej pracy, wykorzystującej silne rejony ciała do przywracania utraconych funkcji,
 • duży poziom bezpieczeństwa wynikający z połączenia diagnostyki z terapią,
 • połączenie terapii z edukacją pacjenta poprzez kontynuację ćwiczeń w domu,
 • duża efektywność prowadzonej terapii,
 • niewielkie potrzeby sprzętowe.

Powiązane artykuły:

Poznaj inne metody leczenia.

Bibliografia: