Badania kliniczne

Trudno sobie wyobrazić rozwój medycyny bez badań klinicznych. Podczas takich badań odkrywane i testowane są nowe metody i technologie lecznicze, co stanowi o postępie w medycynie. Zespół specjalistów z Kliniki Rehasport ma swój wkład w ten postęp. W Klinice Rehasport prowadzone są badania II i III fazy, pozwalające ocenić skuteczność i bezpieczeństwo innowacyjnych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Nasi lekarze uczestniczą w międzynarodowych projektach naukowych w ramach badań klinicznych z zakresu ortopedii i terapii bólu. Do takiej współpracy zapraszani są specjaliści posiadający najwyższe kwalifikacje i bogate doświadczenie naukowe, często pracujący w cieszących się światową renomą ośrodkach medycznych i pracujący zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej.