Informacje ogólne

Rehasport Clinic, lider na rynku usług medycznych i terapeutycznych, ma prężnie działający dział badawczo-rozwojowy. Został powołany w celu planowania i realizacji prac badawczo-rozwojowych skoncentrowanych głównie w obszarach schorzeń:

  • kończyny górnej,
  • kończyny dolnej,
  • kręgosłupa.

Pracownicy działu badawczo-rozwojowego są odpowiednio przygotowani do prowadzenia i realizacji projektów na każdym ich etapie. Blisko współpracują z instytucjami zewnętrznymi przy upowszechnieniu dobrych praktyk w zakresie realizacji innowacyjnych projektów naukowych.
Dział badawczo-rozwojowy skutecznie pozyskuje środki (w tym z UE), pozwalające na realizację projektów badawczych, często we współpracy z partnerami z kraju i zagranicy. Członkowie zespołów badawczych stale śledzą nowe trendy i rozwój technologii, a także wyznaczają nowe standardy w swoich dziedzinach.
Pracownicy działu pozostają otwarci na nowe pomysły i propozycje współpracy w zakresie projektów badawczo-rozwojowych.

 

Dysponujemy jedną z najnowocześniejszych pracowni rezonansu magnetycznego w Polsce