IRONS

Redakcja Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu – IRONS (dawniej Zeszyty Promocji Rehabilitacji) jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane są prace oryginalne, prace poglądowe i prace kazuistyczne z dziedziny rehabilitacji, fizjoterapii, ortopedii i neurofizjologii jak i dotyczące zagadnień związanych z diagnostyką i leczeniem urazów sportowych. IRONS upowszechnia doniesienia naukowe oparte na metodach badawczych wielu dziedzin medycyny. IRONS jest kwartalnikiem naukowym publikowanym w polskiej i angielskiej wersji językowej, w formie drukowanej jak i elektronicznej, dedykowanej dla zarówno doświadczonych jak i młodych naukowców.

Czasopismo jest wolne od opłat dla Autorów prac.

Czasopismo jest indeksowane w:

  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 punktów.

  • Index Copernicus – ICV 98,6

  • Polska Bibliografia Lekarska.

https://ironsjournal.org/

Data dodania 06.03.2020
Data ostatniej aktualizacji 29.05.2020