Potencjał badawczy

W trakcie realizacji projektów naukowo-badawczych po stronie Rehasport Clinic biorą udział pracownicy z doświadczeniem w zakresie realizacji innowacyjnych projektów naukowych i wprowadzania na rynek nowych usług i produktów. Zespół projektowy stanowią pracownicy Działu Badawczo-Rozwojowego, a także samodzielni pracownicy nauki i pracownicy ze stopniem doktora posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów.

Klinika Rehasport jest wyposażona w wiele narzędzi badawczych wspomagających analizę postępów procesu terapeutycznego pacjentów z uszkodzeniami narządu ruchu, czy diagnostykę przygotowania motorycznego sportowców oraz wykwalifikowaną kadrę do obsługi wspomnianego oprzyrządowania.

W skład aparatury naukowo-badawczej Rehasport  wchodzą m. in.:

Urządzenia do obiektywnej, jakościowo-ilościowej oceny wielu zmiennych kluczowych dla oceny efektywności procesu leczenia:

 • BTE Primus RS – system do obiektywnej oceny i treningu motorycznego
 • Biodex System 3 Pro oraz Biodex System 4 Pro – zestaw do oceny i treningu dynamicznego mięśni,
 • platforma DELOS – system dla oceny i treningu stabilności, postawy i równowagi kończyn dolnych, ramion i miednicy i kręgosłupa
 • platforma MTD – platforma rejestrująca siłę reakcji podłoża
 • system FMS – system umożliwiający ocenę poziomu motoryczności podstawowej.
 • FORCEMETER FB 500 - Sprzęt służący do oceny mięśni lub grupy mięśniowej w warunkach pracy izometrycznej. Pozwala na uzyskanie obiektywnej informacji o wartości siły mięśniowej generowanej przez pacjenta w trakcie pomiaru.
 • PROPRIOMETR - Zaawansowany elektroniczny goniometr, dający dokładną i obiektywną ocenę czucia ruchu oraz czucia pozycji stawu/kończyny w przestrzeni.

Urządzenia przeznaczone do terapii narządu ruchu po operacjach:

 • Bieżnia antygrawitacyjna ALTER-G zapewniająca trening i terapię w warunkach odciążenia, dając szybki powrót do zdrowia po urazach lub zabiegach chirurgicznych. Bieżnia daje możliwość bezpiecznej i nieuciążliwej rehabilitacji w celu przywrócenia normalnego wzorca chodu.
 • Zintegrowany system aktywnego zimna i ucisku - GAME READY - zapewnia terapię przerywanych ucisków pneumatycznych jednocześnie z dostarczeniem terapii chłodzenia w kontuzjowane miejsce, pozwala na szybki powrót do zdrowia po urazie, przyspieszając proces regeneracji komórek układu mięśniowego i szkieletowego, skracając czas fizjoterapii i odnowy biologicznej.
 • COMPEX - Elektrosymulator treningowy zwiększający siłę, wydajność i wytrzymałość, skanując wybraną grupę mięśniową automatycznie dopasowuje ustawienia stymulatora do pobudliwości danego obszaru ciała, ograniczając niepożądane skurcze mięśni w bolesnych miejscach.
 • FISIOTEK - Szyna do biernej rehabilitacji stawów kolanowego i biodrowego, ułatwia mobilizację stawów kolanowego i biodrowego, wykorzystując bierne ruchy zginania i prostowania.

Urządzenia do diagnostyki obrazowej:

 • Rezonans magnetyczny MAGNETOM Spectra 3T (3-Tesla)
 • USG - wysokiej jakości ultrasonograf HD11 XE Philips (Andover, MA, USA)
 • RTG DDr Compact Plus
Data dodania 08.03.2020
Data ostatniej aktualizacji 31.08.2020