Poznaj zespół działu badań

Potencjał organizacyjny Rehasport Clinic, wyrażany w dotychczasowej liczbie projektów naukowych i badawczo-rozwojowych realizowanych w jednostce, pozwala wysoko ocenić zdolność do przeprowadzania badań naukowych w zakresie ortopedii i medycyny sportowej. Dział Badań i Rozwoju skutecznie pozyskuje środki na projekty badawcze, we współpracy z partnerami z kraju i zagranicy. Członkowie zespołów badawczych stale śledzą nowe trendy i rozwój technologii, a także wyznaczają nowe standardy w swoich dziedzinach.
Pracownicy działu pozostają otwarci na nowe pomysły i propozycje współpracy w zakresie projektów badawczo-rozwojowych i skutecznie pomagają we wprowadzaniu innowacji do praktyki biznesowej Rehasport Clinic oraz na rynek produktów i usług medycznych. W ramach prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych specjaliści kliniki blisko współpracują z pracownikami instytucji zewnętrznych, w tym m.in. z Katedrą i Kliniką Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, z Katedrą i Kliniką Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz we współpracy z europejskimi ośrodkami naukowo-badawczymi w ramach 7 Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego przedsiębiorstw.  

Kontakt do działu badań:

tel. 61 8338989 w. 152

e-mail: nauka@rehasport.pl

Martyna Białecka
Kierownik
Dział Badań i Rozwoju Rehasport

Martyna od 2020 r. pełni funkcję Kierownika Działu Badań i Rozwoju Rehasport Clinic. Jest absolwentką kierunku inżynieria biomedyczna na Politechnice Poznańskiej, a obecnie jest także doktorantką w dyscyplinie naukowej mechanika i asystentem na rodzimej uczelni.

Od 2015 jest zatrudniona w Dziale Badań i Rozwoju Rehasport, gdzie od 2018 roku pełniła funkcję Zastępcy Kierownika. Jest aktywnym członkiem Zespołu Nauk o Sporcie Rehasport. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół biomechaniki sportu oraz zastosowania metod sztucznej inteligencji w analizie danych medycznych.

Katarzyna Czubak
Asystentka
Dział Badań i Rozwoju Rehasport

Kasia jest zatrudniona na stanowisku Asystentki w Dziale Badań i Rozwoju od 2018 roku. Wspiera badania naukowe w zakresie organizacyjnym oraz jest odpowiedzialna za kontakt z pacjentami włączonymi w badania.

Jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku biologia. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół rozwoju ludzkich kości oraz nauk sądowych. W czasie wolnym zajmuje się astrofotografią.

Rada naukowa Rehasport

Rada Naukowa Rehasport Clinic jest organem nadzorującym i opiniującym badania naukowe prowadzone we wszystkich placówkach Rehasport Clinic. Każdy projekt naukowy wpisuje się w ramy działań jednego z Zespołów Naukowych, któremu przewodniczy kierownik merytoryczny. Kierownikami Zespołów Naukowych w Rehasport Clinic są:

prof. dr hab. n. med. Przemysław Lubiatowski
Kierownik Zespołu Kończyny Górnej, Przewodniczący Rady Naukowej
Rehasport

Specjalista w zakresie w ortopedii i traumatologii narządu ruchu. W swojej praktyce medycznej specjalizuje się w leczeniu urazów sportowych, diagnostyce i leczeniu schorzeń ortopedycznych i pourazowych w obrębie kończyny górnej (artroskopia barku, łokcia i nadgarstka, zespół bolesnego barku, nawykowe zwichnięcie barku, uszkodzenie pierścienia rotatorów, zmiany zwyrodnieniowe itp.)

dr n. med. Witold Dudziński
Członek Rady Naukowej, Prezes Zarządu
Rehasport

Specjalista z zakresu rehabilitacji medycznej, a także absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarzadzania jakością w służbie zdrowia oraz mechanicznej diagnostyki i leczenia bólów kręgosłupa (Międzynarodowy Instytut McKenziego). Swoje zainteresowania naukowe i zawodowe wiąże z zagadnieniami rehabilitacji, ortopedii i medycyny sportowej.

Jest autorem nowoczesnej metody oceny stanu funkcjonalnego człowieka (OFC – Ocena Funkcjonalna Chorych). Medycynę od lat umiejętnie łączy z drugą pasją: żeglarstwem. Jako sternik żeglował na łódkach klasy Cadet i 470. Zdobywał Puchary Polski oraz medale mistrzostw Polski i świata w żeglarstwie i windsurfingu. Od 2004 roku jest również lekarzem kadry olimpijskiej Polskiego Związku Żeglarskiego i współautorem czterech medali olimpijskich.

prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki
Kierownik Zespołu Kręgosłupa, Członek Rady Naukowej
Rehasport

Swoje zainteresowania naukowe i zawodowe wiąże z zagadnieniami ortopedii dziecięcej, w szczególności z idiopatycznymi, wrodzonymi i neurogennymi skrzywieniami kręgosłupa, rozwojową dysplazją stawu biodrowego, wrodzonymi zniekształceniami stóp, zagadnieniami badań przesiewowych w ortopedii dziecięcej, profilaktyką zniekształceń narządu ruchu u dzieci i młodzieży.

Prowadzi badania we współpracy z instytucjami polskimi i zagranicznymi, czego efektem są liczne wspólne publikacje naukowe. Jest członkiem międzynarodowych towarzystw naukowych: SRS – Scoliosis Research Society, SOSORT – Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment, IRSSD – International Research Society on Spinal Deformities.

dr hab. n. med. Tomasz Piontek
Kierownik Zespołu Kończyny Dolnej
Rehasport

Specjalista w zakresie leczenia urazów sportowych, a zwłaszcza chirurgii stawu kolanowego, biodrowego, stawu skokowego i stopy oraz urazów mięśni. Jest międzynarodowym trenerem technik operacyjnych artroskopii stawu kolanowego, stawu skokowego oraz biodrowego oraz autorem nowoczesnych technik operacyjnych m. in. regeneracji chrząstki stawowej (AMIC) oraz łąkotki (AMMR).

dr hab. n. o zdr. Monika Grygorowicz
Kierownik Zespołu Nauk o Sporcie
Rehasport

Naukowo, zajmuje się zagadnieniami epidemiologii uszkodzeń narządu ruchu, profilaktyki urazów sportowych, fizjoterapii i medycyny sportowej. Realizuje projekty we współpracy z ośrodkami w kraju i za granicą. Jest odpowiedzialna za kontakt z pozostałymi jednostkami w międzynarodowej sieci doskonałości FIFA Medical Centre of Excellence.

Jest także Wiceprzewodniczącą Komisji do spraw Piłkarstwa Kobiecego i członkinią Zespołu Medycznego w Polskim Związku Piłki Nożnej. Pełni również funkcję przewodniczącej Zespołu ds. Fizjoprofilaktyki przy Krajowej Radzie Fizjoterapeutów oraz Pełnomocnika Prezesa KIF ds. Fizjoterapii w Sporcie. Adiunkt w Zakładzie Fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego. Do współpracy zaprasza każdego: monika.grygorowicz"at"rehasport.pl

prof. dr hab. n. med. Juliusz Huber
Członek Rady Naukowej
Rehasport

Zajmuje się badaniami diagnostycznymi chorób układów nerwowego i mięśniowego oraz badaniami naukowymi z zakresu neurofizjologii klinicznej, neurofizjologii eksperymentalnej, neuroanatomii, neurobiologii i neurorehabilitacji, badaniami nad funkcjonalną regeneracją u chorych po uszkodzeniu rdzenia kręgowego, procedurami neuromonitoringu śródoperacyjnego .

Kierownik Zakładu Patofizjologii Narządu Ruchu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Kierownik Pracowni EMG i ENG Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi w Poznaniu. Ponadto, od 2011 r. pełni funkcję Redaktora Naczelnego recenzowanego czasopisma naukowego IRONS (Issue of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotion https://ironsjournal.org/, Członek Komisji Rehabilitacji i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk Odział w Poznaniu, Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego, The International Brain Research Organization, Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

Data dodania 11.03.2020
Data ostatniej aktualizacji 22.10.2021