Poznaj zespół działu badań

Potencjał organizacyjny Rehasport Clinic, wyrażany w dotychczasowej liczbie projektów naukowych i badawczo-rozwojowych realizowanych w jednostce, pozwala wysoko ocenić zdolność do przeprowadzania badań naukowych w zakresie ortopedii i medycyny sportowej. Dział Badań i Rozwoju skutecznie pozyskuje środki na projekty badawcze, we współpracy z partnerami z kraju i zagranicy. Członkowie zespołów badawczych stale śledzą nowe trendy i rozwój technologii, a także wyznaczają nowe standardy w swoich dziedzinach.
Pracownicy działu pozostają otwarci na nowe pomysły i propozycje współpracy w zakresie projektów badawczo-rozwojowych i skutecznie pomagają we wprowadzaniu innowacji do praktyki biznesowej Rehasport Clinic oraz na rynek produktów i usług medycznych. W ramach prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych specjaliści kliniki blisko współpracują z pracownikami instytucji zewnętrznych, w tym m.in. z Katedrą i Kliniką Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, z Katedrą i Kliniką Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz we współpracy z europejskimi ośrodkami naukowo-badawczymi w ramach 7 Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego przedsiębiorstw.  

Kontakt do działu badań:

tel. 575 783 675 

e-mail: kamilla.grzywacz@rehasport.pl

dr hab. Kamilla Grzywacz
Kierownik
Dział Badań i Rozwoju Rehasport

dr Kamilla Grzywacz

Profesor w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (ICHB PAN), gdzie kieruje Zakładem Transkryptomiki Funkcjonalnej. Posiada habilitację z biologii molekularnej i doktorat z biochemii. W latach 2008-2012 odbywała staż podoktorski w Uniwersytecie Medycznym w Innsbrucku. Wypromowała dwóch doktorów biochemii i piętnastu magistrów biotechnologii. Jest redaktorem naczelnym czasopisma Postępy Biochemii, indeksowanego w PubMed (70 pkt MNiSW) i członkiem Rady Naukowej ICHB PAN. Realizowała 8 projektów grantowych, z czego kierowała pięcioma. Jest współautorem 39 publikacji naukowych.

Z Rehasport związana od dwóch lat – dzięki współpracy z ortopedami i fizjoterapeutami z sukcesem bada podstawy molekularne choroby zwyrodnieniowej kolana.

Adrian Krawczyk
Asystent
Dział Badań i Rozwoju Rehasport

Adrian jest zatrudniony na stanowisku asystenta w Dziale Badań i Rozwoju. Wspiera badania naukowe w zakresie organizacyjnym oraz jest odpowiedzialny za kontakt z pacjentami włączonymi w badania naukowe.

Adrian ma wykształcenie ekonomiczno-administracyjne, od 2 lat związany jest z bezpośrednią obsługą pacjenta. Wcześniej obejmował stanowisko Koordynatora programów przeznaczonych dla Pacjentów POZ. Kocha zwierzęta, jest miłośnikiem teatru, uwielbia podróże – podziwianie piękna krajobrazu otaczającego nas świata, poznawanie kultury innych państw, zarówno od strony kulinarnej, jak i poprzez kulturę i sztukę.  

Rada naukowa Rehasport

Rada Naukowa Rehasport Clinic jest organem nadzorującym i opiniującym badania naukowe prowadzone we wszystkich placówkach Rehasport Clinic. Każdy projekt naukowy wpisuje się w ramy działań jednego z Zespołów Naukowych, któremu przewodniczy kierownik merytoryczny. Kierownikami Zespołów Naukowych w Rehasport Clinic są:

prof. dr hab. n. med. Przemysław Lubiatowski
Kierownik Zespołu Kończyny Górnej, Przewodniczący Rady Naukowej
Rehasport

Specjalista w zakresie w ortopedii i traumatologii narządu ruchu. W swojej praktyce medycznej specjalizuje się w leczeniu urazów sportowych, diagnostyce i leczeniu schorzeń ortopedycznych i pourazowych w obrębie kończyny górnej (artroskopia barku, łokcia i nadgarstka, zespół bolesnego barku, nawykowe zwichnięcie barku, uszkodzenie pierścienia rotatorów, zmiany zwyrodnieniowe itp.)

dr n. med. Witold Dudziński
Członek Rady Naukowej, Prezes Zarządu
Rehasport

Specjalista z zakresu rehabilitacji medycznej, a także absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarzadzania jakością w służbie zdrowia oraz mechanicznej diagnostyki i leczenia bólów kręgosłupa (Międzynarodowy Instytut McKenziego). Swoje zainteresowania naukowe i zawodowe wiąże z zagadnieniami rehabilitacji, ortopedii i medycyny sportowej.

Jest autorem nowoczesnej metody oceny stanu funkcjonalnego człowieka (OFC – Ocena Funkcjonalna Chorych). Medycynę od lat umiejętnie łączy z drugą pasją: żeglarstwem. Jako sternik żeglował na łódkach klasy Cadet i 470. Zdobywał Puchary Polski oraz medale mistrzostw Polski i świata w żeglarstwie i windsurfingu. Od 2004 roku jest również lekarzem kadry olimpijskiej Polskiego Związku Żeglarskiego i współautorem czterech medali olimpijskich.

prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki
Kierownik Zespołu Kręgosłupa, Członek Rady Naukowej
Rehasport

Swoje zainteresowania naukowe i zawodowe wiąże z zagadnieniami ortopedii dziecięcej, w szczególności z idiopatycznymi, wrodzonymi i neurogennymi skrzywieniami kręgosłupa, rozwojową dysplazją stawu biodrowego, wrodzonymi zniekształceniami stóp, zagadnieniami badań przesiewowych w ortopedii dziecięcej, profilaktyką zniekształceń narządu ruchu u dzieci i młodzieży.

Prowadzi badania we współpracy z instytucjami polskimi i zagranicznymi, czego efektem są liczne wspólne publikacje naukowe. Jest członkiem międzynarodowych towarzystw naukowych: SRS – Scoliosis Research Society, SOSORT – Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment, IRSSD – International Research Society on Spinal Deformities.

dr hab. n. med. Tomasz Piontek
Kierownik Zespołu Kończyny Dolnej
Rehasport

Specjalista w zakresie leczenia urazów sportowych, a zwłaszcza chirurgii stawu kolanowego, biodrowego, stawu skokowego i stopy oraz urazów mięśni. Jest międzynarodowym trenerem technik operacyjnych artroskopii stawu kolanowego, stawu skokowego oraz biodrowego oraz autorem nowoczesnych technik operacyjnych m. in. regeneracji chrząstki stawowej (AMIC) oraz łąkotki (AMMR).

dr hab. n. o zdr. Monika Grygorowicz
Kierownik Zespołu Nauk o Sporcie
Rehasport

Naukowo, zajmuje się zagadnieniami epidemiologii uszkodzeń narządu ruchu, profilaktyki urazów sportowych, fizjoterapii i medycyny sportowej. Realizuje projekty we współpracy z ośrodkami w kraju i za granicą. Jest odpowiedzialna za kontakt z pozostałymi jednostkami w międzynarodowej sieci doskonałości FIFA Medical Centre of Excellence.

Jest także Wiceprzewodniczącą Komisji do spraw Piłkarstwa Kobiecego i członkinią Zespołu Medycznego w Polskim Związku Piłki Nożnej. Pełni również funkcję przewodniczącej Zespołu ds. Fizjoprofilaktyki przy Krajowej Radzie Fizjoterapeutów oraz Pełnomocnika Prezesa KIF ds. Fizjoterapii w Sporcie. Adiunkt w Zakładzie Fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego. Do współpracy zaprasza każdego: monika.grygorowicz"at"rehasport.pl

prof. dr hab. n. med. Juliusz Huber
Członek Rady Naukowej
Rehasport

Zajmuje się badaniami diagnostycznymi chorób układów nerwowego i mięśniowego oraz badaniami naukowymi z zakresu neurofizjologii klinicznej, neurofizjologii eksperymentalnej, neuroanatomii, neurobiologii i neurorehabilitacji, badaniami nad funkcjonalną regeneracją u chorych po uszkodzeniu rdzenia kręgowego, procedurami neuromonitoringu śródoperacyjnego .

Kierownik Zakładu Patofizjologii Narządu Ruchu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Kierownik Pracowni EMG i ENG Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi w Poznaniu. Ponadto, od 2011 r. pełni funkcję Redaktora Naczelnego recenzowanego czasopisma naukowego IRONS (Issue of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotion https://ironsjournal.org/, Członek Komisji Rehabilitacji i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk Odział w Poznaniu, Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego, The International Brain Research Organization, Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

Data dodania 11.03.2020
Data ostatniej aktualizacji 08.07.2022