Collran

05.04.2016

collran-logoSzanowni Państwo,

Przedmiotem zapytania jest transport pacjentów na badania i z powrotem. Przejazd miałby się odbywać z Bydgoszczy i jej okolic do placówki Rehasport Clinic mieszczącej się przy ul. Góreckiej 30 w Poznaniu. Pacjenci powinni być odbierani i dowożeni z miejsc wskazanych przez Rehasport Clinic, które będą zależne od miejsca zamieszkania poszczególnych pacjentów. W ramach umowy mają zostać wykonane około 63 przejazdy dla 4 osób, które będą obejmować dowiezienie pacjentów na miejsce, czas oczekiwania kierowcy na zakończenie badań i odwiezienie pacjentów do miejsca zamieszkania. Całość usługi jest planowana do zrealizowania w czasie około 2 lat począwszy od kwietnia 2016r.

Firmy zainteresowane podjęciem oferowanej usługi transportowej są proszone o przesłanie informacji na temat kosztów, jeśli łączna długość jednego przejazdu będzie mieścić się w trzech progach: do 300 km, do 400 km oraz do 500km, z uwzględnieniem stawek przewidzianych za przejazd oraz czas oczekiwania kierowcy. Jednocześnie prosimy o przesłanie informacji na temat oferowanych nam warunków przewozu oraz polisy ubezpieczeniowej firmy, z uwzględnieniem ubezpieczenia obowiązującego w razie wypadku komunikacyjnego podczas świadczonej usługi.

Nadesłane przez Państwa oferty przewozowe będą oceniane pod względem zaproponowanej ceny przejazdu (wpływ na poziomie 80%), dostępności (10%)  oraz oferowanej jakości usługi (10%). W celu przesłania ofert i w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Badań i Rozwoju Rehasport Clinic:

Monika Grygorowicz
tel. 601 521 838
e-mail: monika.grygorowicz@rehasport.pl

Martyna Michałowska
tel. 575 783 675
e-mail: martyna.michalowska@rehasport.pl

Termin składania ofert do 11 kwietnia 2016r.


collran-logoSzanowni Państwo,

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego są usługi rezonansowe na rzecz projektu naukowego Collran pt. „Ocena skuteczności działania tropokolagenu w oparciu o nowe technologie medyczne u chorych z owrzodzeniami żylnymi goleni”.

W ramach wspomnianej usługi planowane jest wykonanie ok. 250 badań MRI za pomocą skanera, który spełnia następujące wymagania:

  • Siła indukcji pola B0 o wartości 3 Tesla (Magnetom Spectra, Siemens),
  • Możliwość przeprowadzenia dynamicznej angiografii z kontrastem gadolinowym,
  • Możliwość przeprowadzenia obrazowania przesunięcia chemicznego w tkance podskórnej,
  • Zastosowanie czasu echa TE=30ms i 135ms,
  • Możliwość przeprowadzenia ilościowej analizy wolumetrycznej obrazów T1-zależnych (MPRAGE).

Całość badań ma zostać zrealizowana w czasie 22 miesięcy począwszy od kwietnia 2016r, w terminach wyznaczonych przez usługobiorcę.

Uprzejmie prosimy, aby w odpowiedzi na powyższe zapytanie zostały umieszczone informacje na temat proponowanych przez Państwa kosztów pojedynczego badania oraz wycenę 250 badań MRI i przybliżonego czasu trwania pojedynczego badania, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi powyżej.

Nadesłane przez Państwa oferty będą oceniane pod względem zaproponowanej jakości usługi (wpływ na poziomie 60%), ceny (20%) oraz dostępności skanera (20%). W celu przesłania ofert i w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Badań i Rozwoju Rehasport Clinic:

Monika Grygorowicz
tel. 601 521 838
e-mail: monika.grygorowicz@rehasport.pl

Martyna Michałowska
tel. 575 783 675
e-mail: martyna.michalowska@rehasport.pl

Termin składania ofert do 11 kwietnia 2016 r.