Vidriamed portal

Portal stworzony przez Rehasport Clinic umożliwia załączenie pliku DICOM i automatycznej generacji trójwymiarowego pliku PDF zawierającego model uzyskany na podstawie wykonanego badania obrazowego.