Sprawdź listę szkoleń

Programy szkoleniowe stanowią istotną część działalności Rehasport. Niektóre z obecnie realizowanych projektów rozpoczęto kilka lat temu, inne są obecnie rozwijane, a już rodzą się kolejne pomysły.

W obliczu pandemii SARS-CoV-2 musieliśmy wprowadzić rygorystyczne reguły profilaktyki zakażeń, co znacznie ograniczyło możliwości szkolenia umiejętności praktycznych lekarzy i fizjoterapeutów. Dostosowując się do zmienionych warunków pracujemy nad rozwiązaniami, które umożliwią skuteczną działalność edukacyjną w przestrzeni internetowej.

Fizjoterapeuci Licencjonowanych Ośrodków Rehabilitacyjnych Rehasport korzystają z platformy edukacyjnej:
www.edu.rehasport.pl

Nasze spotkania naukowe również przeniosły się do internetu, organizujemy webinary dla fizjoterapeutów. Dowiedz się więcej na: https://www.rehasport.pl/certyfikowany-webinar-dla-fizjoterapeutow/

Jednak nie wszystkiego można nauczyć się poprzez najbardziej nawet zaawansowany e-learning.

Mamy nadzieję, że już wkrótce powrócimy do indywidualnych i spersonalizowanych szkoleń, których tak wiele już zrealizowaliśmy.

Barcelona Scoliosis Physical Therapy School - Concept by Rigo

Pragniesz zdobyć umiejętność stosowania metody BSPTS- Concept by Rigo na poziomie Level Basic lub Level 1?

Już we wrześniu w klinice Rehasport odbędą się oficjalne kursy! Metoda ta jest jedną z z siedmiu, tzw. specyficznych w terapii skolioz idiopatycznych i deformacji strukturalnych kręgosłupa, polecanych przez Towarzystwo SOSORT.

Kurs BASIC jest kierowany do wszystkich pracowników służby zdrowia zainteresowanych zdobyciem podstawowej wiedzy na temat skoliozy i innych zaburzeń kręgosłupa, zaś kurs Level 1 – do fizjoterapeutów z tytułem minimum licencjata, którzy ukończyli kurs BSPTS Level Basic. Kurs Basic odbędzie się PRZED Level 1. Każdy uczestnik kursu w Rehasport otrzyma po zakończeniu szkolenia specjalny certyfikat. Zapraszamy!

Dowiedz się więcej o kursie Level Basic

Dowiedz się więcej o kursie Level 1

Webinary dla fizjoterapeutów online

Jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę, zapraszamy do udziału w certyfikowanych webinarach dla fizjoterapeutów! Są one prowadzone przez specjalistów z kliniki Rehasport. W czasie pandemii, gdy wiele stacjonarnych szkoleń zostało przełożonych lub odwołanych, to najlepsza droga do pogłębienia swojej wiedzy. Webinary w Rehasport prowadzone są przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów, członków kadr narodowych, współpracujących z najlepszymi polskimi sportowcami. Pozwolą Państwu pogłębić praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu rehabilitacji i profilaktyki urazów. Każdy uczestnik otrzyma po zakończeniu szkolenia specjalny certyfikat. 

Dowiedz się więcej na: https://www.rehasport.pl/certyfikowany-webinar-dla-fizjoterapeutow/

Szkolenia ortopedów

Rosnące zainteresowanie szkoleniami umożliwiającymi praktyczne podnoszenie kwalifikacji lekarzy operatorów stworzyło naturalną potrzebę przygotowania odpowiednich programów. Koncentrujemy się na spotkaniach szkoleniowych dla małych, maksymalnie trzyosobowych grup lekarzy ortopedów, organizujemy również szkolenia indywidualne typu surgeon-to-surgeon. Tematyka spotkań planowanych jako kilkudniowe kursy dotyczy przede wszystkim artroskopii stawów kończyn górnych i dolnych, program obejmuje zagadnienia teoretyczne, problemy diagnostyki, techniki operacyjne oraz rehabilitację. Od 2013 roku regularnie organizowaliśmy kursy kompleksowe na poziomie podstawowym i zaawansowanym, a także indywidualne spotkania szkoleniowe poświęcone szczególnym problemom klinicznym. Skorzystało z nich ponad 400 lekarzy z Polski oraz wielu krajów europejskich (Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Rosja, Rumunia).

Otrzymaliśmy bardzo wysokie oceny tych spotkań, co cieszy tym bardziej, że często mieliśmy do czynienia ze szczególnie wymagającymi kursantami. Dzięki temu kalendarium szkoleń na kolejny rok zapełnia się w błyskawicznym tempie. Warto podkreślić, że przygotowanie i realizacja programu szkoleń wymaga wytężonej, zespołowej pracy. Dzięki zaangażowaniu lekarzy, fizjoterapeutów, tłumaczy i właściwie wszystkich pracowników Rehasport Clinic możemy cieszyć się uznaniem dla naszych dokonań szkoleniowych ze strony kooperantów zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Szkolenia indywidualne

Innowacyjne projekty badawcze Rehasport Clinic i wdrażane techniki operacyjne dotyczące np. rekonstrukcji chrząstki i łąkotek stawu kolanowego przyciągają uwagę ortopedów z wielu krajów. Program realizowany pod kierownictwem dr. hab. Tomka Piontka przy współpracy z firmą Geistlich jest jednym z najważniejszych projektów naukowo-szkoleniowych. Geistlich uznając Rehasport Clinic za ośrodek referencyjny kieruje do Poznania wybranych lekarzy z Europy, by w szpitalu przy ul. Jasielskiej mogli zapoznać się z techniką operacyjną według najwyższych standardów. Na szkolenia te przyjechali do nas Koledzy ze Szwajcarii, Izraela, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Rosji i Litwy.

Szkolenia Licencjonowanych Ośrodków Rehabilitacyjnych Rehasport Clinic

W związku z utworzeniem ogólnopolskiej sieci Licencjonowanych Ośrodków Rehabilitacyjnych Rehasport Clinic rozpoczęliśmy cykl spotkań szkoleniowych, których celem jest ujednolicenie protokołów leczenia rehabilitacyjnego we wszystkich ośrodkach w Polsce. Program jest unikalnym rozwiązaniem edukacyjnym, umożliwia fizjoterapeutom wstęp na salę operacyjną i praktyczne zapoznanie z zasadami leczenia operacyjnego, udział w seminariach rehabilitacyjnych oraz cyklicznych kursach poświęconych zagadnieniom teoretycznym.

Zasadniczą częścią programu jest obecnie Paszport Fizjoterapeuty Rehasport Clinic - system zaprojektowany w celu realizacji indywidualnego programu szkoleniowego fizjoterapeutów Licencjonowanych Ośrodków Rehabilitacyjnych Rehasport Clinic w zakresie ortopedii i rehabilitacji narządu ruchu. System jest oparty na strukturze strony internetowej, prace nad jego opracowaniem i wdrożeniem trwały ponad rok. Korzystanie z niego jest nieodpłatne.

W czerwcu 2015 roku zakończyliśmy pierwszy etap szkoleń, obecnie planujemy już piąty cykl przeznaczony dla fizjoterapeutów, którzy dołączają do naszego grona. Obawiamy się, że sala konferencyjna na Góreckiej lada moment okaże się zbyt mała, by przyjąć wszystkich zainteresowanych.

Szkolenia fizjoterapeutów sportowych

Program edukacyjny dla fizjoterapeutów  Licencjonowanych Ośrodków Rehabilitacyjnych Rehasport Clinic nie jest jedynym. Od 2014 roku szkolimy fizjoterapeutów Związku Piłki Ręcznej w Polsce, nawiązaliśmy również współpracę z przedstawicielami innych dyscyplin sportowych.

Szkolenia lekarzy rodzinnych

W październiku 2014 roku odbyły się w Rehasport Clinic pierwsze szkolenia dla lekarzy rodzinnych.

Celem projektu jest zapoznanie lekarza rodzinnego z nowoczesnymi sposobami leczenia chorób narządów ruchu, przedstawienie aktualnego stanu wiedzy w wybranych zagadnieniach z ortopedii, traumatologii i rehabilitacji. Szkolenia organizowane są w formie jednodniowych spotkań o charakterze grup dyskusyjnych, podczas których wykładowcy nie ograniczają się jedynie do wygłoszenia prezentacji, ale pełnią rolę moderatorów dyskusji. Osiągnięcie porozumienia między lekarzem rodzinnym, a specjalistą do którego kierowany jest pacjent z POZ wydaje się w dzisiejszych czasach bezcenne.

Planujemy dalsze wydarzenia szkoleniowe dla lekarzy rodzinnych.

Kursy z wykorzystaniem preparatów anatomicznych (tzw. cadaver course)

Rehasport Clinic jest partnerem Poznań Lab – najnowocześniejszego obiektu w naszej części Europy, który umożliwia realizację kursów doskonalących umiejętności lekarzy operatorów w formie warsztatów z wykorzystaniem preparatów anatomicznych. Specjaliści z Rehasport prowadzą szkolenia z artroskopii barku, kolana i biodra na poziomie podstawowym i zaawansowanym dla lekarzy z Polski i zagranicy. Chcemy rozszerzać tę działalność o kursy otwarte technik operacyjnych innych niż artroskopowe oraz spotkania edukacyjne dla studentów medycyny i fizjoterapeutów.

Wewnętrzne szkolenia Rehasport Clinic

Nie zapominamy o szkoleniach dla lekarzy i fizjoterapeutów Rehasport Clinic. Spotkania naukowo-szkoleniowe dla wszystkich pracowników RSC organizowane są co dwa miesiące. Istotną częścią tych spotkań są wykłady na zaproszenie prezentowane przez znakomitych gości - specjalistów z dziedziny szczególnych działów ortopedii, traumatologii i rehabilitacji, kontroli antydopingowej, farmakologicznego wspomagania diety czy innowacyjnych implantów.

Lekarze i fizjoterapeuci aktywnie uczestniczą w licznych konferencjach naukowych na całym świecie stale podnosząc kwalifikacje.

Szkolenia pracowników przedsiębiorstw ubezpieczeniowych

Przeprowadziliśmy szkolenia likwidatorów szkód osobowych dla ErgoHestia oraz HDI, planujemy organizację spotkań dla PZU.

Plany na przyszłość

Chcemy nadal rozwijać działalność edukacyjną, stale poprawiać organizację szkoleń i wzbogacić ich programy. Pracujemy nad unikalnym projektem szkoleniowym łączącym z jednej strony teorię i praktykę, z drugiej kształtującym umiejętności pracy zespołowej. Od warsztatu w laboratorium i ćwiczeń na preparatach anatomicznych czy w rzeczywistości wirtualnej przez udział w zabiegach na sali operacyjnej, aż po zajęcia z fizjoterapeutami przedstawiające praktyczne podejście do zagadnień nowoczesnej rehabilitacji.

Data dodania 12.03.2020
Data ostatniej aktualizacji 09.07.2020