BSPTS C1

Kurs metody BSPTS (poziom podstawowy- C1)

BSPTS

Informujemy, że w dniach 18.09-27.09.2019 odbędzie się drugi oficjalny kurs metody BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School) poziom podstawowy C1, w Polsce. Metoda jest jedną z siedmiu metod tzw. „specyficznych” w leczeniu skolioz idiopatycznych i deformacji strukturalnych kręgosłupa, polecanych przez SOSORT.

Program szkolenia obejmuje część teoretyczną dotyczącą zaburzeń w płaszczyźnie strzałkowej (asymetrie funkcjonalne i strukturalne, w tym choroba Scheuermanna) oraz skolioz idiopatycznych. Przedstawia klasyfikacje strukturalnych deformacji kręgosłupa wg Schroth; założenia, strategie i techniki terapii. Część praktyczna zawiera omówienie pozycji wyjściowych i technik korekcyjnych, które kursanci ćwiczą na sobie w parach, oraz podczas obserwacji prowadzących przy pracy z pacjentami.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym, nadającym certyfikat terapeuty metody BSPTS.

Miejsce szkolenia: Poznań, Klinika Rehasport, Pracownia Chorób Kręgosłupa, ul. Górecka 30, 60-201

Prowadzący: dr n. o zdr. Mateusz Kozinoga (certyfikowany instruktor metody)

Asystenci: mgr Katarzyna Politarczyk, lic. Dagmara Pikulska

Nadzór naukowy i wykład specjalny prof. dr hab. Tomasz Kotwicki

Kurs prowadzony w języku polskim.

Zapisy i informacje: bspts@rehasport.pl

Ilość uczestników: 8

Ilość godzin kursu: 80

Koszt kursu: 6000zł

Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów z minimum tytułem licencjata fizjoterapii.

Patronat: Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

Program kursu: