Szkolenia fizjoterapeutów Licencjonowanych Ośrodków Rehabilitacyjnych Rehasport Clinic

Rehasport clinic od ponad czterech lat prowadzi szkolenia skierowane do fizjoterapeutów, w ramach wdrażania własnej koncepcji udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o nowoczesną filozofię leczenia według jednolitych zasad dobrej praktyki. Fizjoterapeuci biorący udział w szkoleniach mają niepowtarzalną okazję do bezpłatnego skorzystania z zasobów wiedzy i wieloletniego doświadczenia naszego zespołu diagnostów, lekarzy i fizjoterapeutów oraz nowoczesnych technologii diagnostyczno – pomiarowych wykorzystywanych na co dzień w naszej klinice.

Cele szkolenia:

  • Szerzenie i utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług fizjoterapeutycznych.
  • Wdrożenie i zachowanie jednolitych zasad leczenia zachowawczego i pooperacyjnego.
  • Współpraca z najwyższej klasy specjalistami w dziedzinie ortopedii, traumatologii i rehabilitacji narządu ruchu, w oparciu o zasadę partnerstwa.
  • Utworzenie i rozwijanie – w perspektywie dwustronnej współpracy partnerskiej – sieci ośrodków, udzielających świadczeń zdrowotnych o ustalonym i jednolitym standardzie jakościowym.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Dzięki udziałowi w szkoleniu fizjoterapeuta staje się częścią sukcesywnie rozbudowywanej przez nas sieć Licencjonowanych Ośrodków Rehabilitacyjnych w skrócie (LOR), tym samym wchodzi w skład grupy  unkcjonującej według ujednoliconych zasad świadczenia usług rehabilitacyjnych, ale także leczniczych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Ponadto może liczyć na wsparcie technologiczne oraz pomoc w zakresie konsultacji i leczenia prowadzonych przez siebie pacjentów. Program jest unikalnym rozwiązaniem edukacyjnym, umożliwia fizjoterapeutom wstęp na salę operacyjną i praktyczne zapoznanie się z zasadami leczenia operacyjnego oraz udział w seminariach rehabilitacyjnych i cyklicznych kursach, podczas których fizjoterapeuta będzie miał okazję zapoznać się, w sposób teoretyczny i praktyczny, z protokołami postępowania rehabilitacyjnego stosowanymi w naszej klinice.

Biorący udział w szkoleniu zdobędą praktyczną wiedzę, dotyczącą postępowania z pacjentem od momentu urazu poprzez proces leczenia, aż po powrót do uprawiania sportu, obejmującą m. in.:

  • Zalecenia w pierwszej dobie po operacji
  • Protokoły postępowania w wybranych schorzeniach ortopedycznych (przewidywany czas rehabilitacji z podziałem na określone etapy)
  • Moment rozpoczęcia i sposób prowadzenia treningu plyometrycznego
  • Sposoby kształtowania hipertrofii, siły i mocy mięśniowej
  • Testy i metody pomiarowe wykorzystywane do obiektywnej oceny postępów rehabilitacji
  • Kryteria powrotu do sportu

Zasadniczą częścią programu jest obecnie Paszport Fizjoterapeuty Rehasport Clinic – system zaprojektowany w celu realizacji indywidualnego programu szkoleniowego fizjoterapeutów Licencjonowanych Ośrodków Rehabilitacyjnych w zakresie ortopedii i rehabilitacji narządu ruchu. System jest oparty na strukturze strony internetowej, a korzystanie z niego jest nieodpłatne.

Do dnia dzisiejszego program szkoleniowy objął około 60 ośrodków z całej Polski, dając tym samym możliwość bezpłatnego poszerzania swojej wiedzy przeszło 100 Fizjoterapeutom.