Szkolenia likwidatorów szkód dla przedsiębiorstw ubezpieczeniowych

Przeprowadziliśmy szkolenia likwidatorów szkód osobowych dla wybranych towarzystw  ubezpieczeniowych.