Wewnętrzne szkolenia Rehasport Clinic

Nie zapominamy o szkoleniach dla lekarzy i fizjoterapeutów Rehasport Clinic. Spotkania naukowo-szkoleniowe dla wszystkich pracowników RSC organizowane są co kwartał. Istotną częścią tych spotkań są wykłady na zaproszenie prezentowane przez znakomitych gości np. z dziedziny szczególnych działów ortopedii, traumatologii i rehabilitacji, kontroli antydopingowej, farmakologicznego wspomagania diety.