Fundacja Rehasport

Fundacja Rehasport działa od kwietnia 2012 roku. Najważniejszymi celami Fundacji są:

  • Wspomaganie rozwoju nauki w zakresie ortopedii, chirurgii kończyny górnej, rehabilitacji i innych dziedzin medycyny poprzez prowadzenie działalności wydawniczej, inicjowanie projektów i badań naukowych oraz ustanawianie stypendiów naukowych i sportowych;
  • Niesienie pomocy osobom chorym - w Polsce i na Świecie;
  • Wspomaganie edukacji w opiece zdrowotnej oraz sporcie;

Co udało się nam osiągnąć?
Od lipca 2016 roku wspólnie z Polską Akademią Nauk wydajemy czasopismo IRONS - Issue of Rehabilitation, Ortopaedics, Neurophysiology and Sport Promotion. IRONS jest recenzowanym kwartalnikiem naukowym, w którym publikowane są prace oryginalne, prace poglądowe i prace kazuistyczne z dziedziny rehabilitacji, fizjoterapii, ortopedii i neurofizjologii, jak i dotyczące zagadnień związanych z diagnostyką i leczeniem urazów sportowych.

Czasopismo IRONS jest oficjalnym czasopismem dla Komisji Rehabilitacji i Integracji Społecznej PAN w Poznaniu oraz oficjalnym czasopismem naukowym Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia.

Czasopismo jest indeksowane w:

  • Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 punktów.
  • Index Copernicus – ICV 98,6.
  • Polskiej Bibliografii Lekarskiej.

Więcej na stronie czasopisma: https://ironsjournal.org/

 

Od początku istnienia Fundacji ufundowaliśmy kilkadziesiąt stypendiów naukowych dla młodych polskich lekarzy. Dzięki temu wsparciu, młodzi polscy naukowcy mieli szansę kształcenia się i prezentacji wyników swoich badań na międzynarodowych konferencjach i sympozjach.

Fundacja Rehasport zaangażowana jest we wsparcie polskich lekarzy i misjonarzy pracujących w Papui-Nowej Gwinei. Dzięki działaniom Fundacji udało się zakupić mikroskopy celem efektywniejszej diagnostyki gruźlicy, która jest jedną z pięciu głównych przyczyn śmiertelności w Papui-Nowej Gwinei. Więcej o działaniach Fundacji w Papui-Nowej Gwinei.

Materiały źródłowe do zdjęć:

https://rehasport.pl/aktualnosci/dr-tomasz-piontek-pobyt-na-papui-wplynal-na-postrzeganie-swiata-i-zycia,5279,n,4337

https://rehasport.pl/aktualnosci/leczymy-za-darmo-pomagamy-papui-nowej-gwinei,5280,n,4337


Fundacja Rehasport jest zaangażowana w szereg akcji profilaktycznych, takich jak profilaktyczne badania postawy u dzieci czy badania mające na celu profilaktykę cukrzycy typu II w ramach akcji PoZdro Fundacji Medicover czy Wyścig po Zdrowie na trasie Tour de Pologne.

Więcej o akcjach profilaktycznych realizowanych przez Fundację Rehasport dowiesz się poniżej:

http://rehasport.pl/aktualnosci/profilaktyczne-badania-postawy,5302,n,4337 - profilaktyczne badania postawy dzieci

http://rehasport.pl/aktualnosci/wykolujemy-cukrzyce-zdrowym-stylem-zycia-bezplatne-badania-w-poznaniu,5303,n,4337 - profilaktyka cukrzycy typu II

http://biuroprasowe.medicover.pl/66564-medicover-polska-i-rehasport-clinic-partnerami-medycznymi-na-trasie-tour-de-pologne-z-piknikami-rodzinnymi-wyscig-po-zdrowie - obecność Rehasport Clinic na Tour de Pologne'a wraz z Medicover Foundation

Fundacja angażuje się w pomoc medyczną w wybranych przypadkach pacjentów.

Dowiedz się więcej o tym, jak dzięki pomocy Fundacji możliwe było przeprowadzenie nowatorskiego leczenia Pana Krzysztofa: http://rehasport.pl/aktualnosci/poznaj-historie-krzysztofa-i-pomoz-mu-wrocic-do-zdrowia,5304,n,4337

Liczne inicjatywy jakie podejmuje Fundacja Rehasport nie byłyby możliwe bez Państwa wsparcia, za które serdecznie dziękujemy.

Fundacja Rehasport
ul. Górecka 30, 60-201 Poznań
nr konta: 77 2490 0005 0000 4530 9074 8986