Kariera w Rehasport

Dołącz do nas!

Rehasport to wyjątkowe miejsce, które tworzą ludzie. Możesz stać się częścią Zespołu. Poniżej znajdziesz oferty oraz szczegółowe informacje dotyczące pracy, staży i praktyk w Rehasport.

Oferty pracy Rehasport

StanowiskoMiejsce pracyOferta
Fizjoterapeuta/tkaKonin

Zobacz ofertę

Pielęgniarz/pielęgniarkaPoznań, Galeria Panorama Zobacz ofertę
Salowa Bloku OperacyjnegoPoznań Podolany - SzpitalZobacz ofertę
Lekarz radiologPoznań, Galeria Panorama Zobacz ofertę
Lekarz ortopedaPoznań, Galeria Panorama Zobacz ofertę
Pielęgniarka OdcinkowaPoznań Podolany - SzpitalZobacz ofertę
Pielęgniarka OperacyjnaPoznań Podolany - SzpitalZobacz ofertę

Klauzula informacyjna na potrzeby rekrutacji

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danychRehasport Clinic Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań/Podmioty wymienione poniżej jako współadministrator*
Cele przetwarzaniaProwadzenia rekrutacji na stanowiska wskazane w ogłoszeniach rekrutacyjnych oraz rekrutacje przyszłe, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji.
Podstawy prawne przetwarzaniaObowiązek prawny wynikający z kodeksu pracy /  Twoja zgoda / prawnie uzasadniony interes.
Odbiorcy danychPodmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty upoważnione przez Ciebie.
Źródła danych i uzyskiwane daneDane otrzymane od Ciebie, dane otrzymane od stron trzecich.
Prawa związane z przetwarzaniem danychPrawo do przenoszenia danych, prawo dostępu do danych,
inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Rehasport Clinic Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań, w związku z wymogami art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Rehasport Clinic Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań (dalej: my). Współadministratorami Twoich danych osobowych po wyrażeniu przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych do przyszłych procesów rekrutacyjnych będą również:

Healthcare Services, Medicover w Polsce - Centrum Medyczne Medicover

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Rehasport Clinic Sp. z o.o., Dział Kadr ul. Górecka 30, 60-201 Poznań
 • telefonicznie: + 48 / 616 281 181
 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Joanna Wiese Rehasport Clinic Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań,
 • przez e-mailiod@rehasport.pl
 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu:

1. Prowadzenia rekrutacji na stanowiska wskazane w opublikowanych ogłoszeniach rekrutacyjnych, w tym dane:

 • określone w Kodeksie pracy, aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C RODO,
 • inne informacje pozyskane w związku z wypełnieniem formularza przy wysłaniu zgłoszenia i rozmową kwalifikacyjną np. o oczekiwanym wynagrodzeniu, Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B RODO,
 • pozostałe dane podane przez Ciebie dobrowolnie w przesłanym do Nas zgłoszeniu rekrutacyjnym tj. wizerunek, zainteresowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO,
 • kontaktowe służące do Twojej identyfikacji i wymiany pomiędzy Nami korespondencji, w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO,
 • wrażliwe o Twojej niepełnosprawności podane przez Ciebie dobrowolnie i z własnej inicjatywy, aby spełnić nasze obowiązki i wykonać Twoje szczególne prawa m. in. w związku z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej, zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty na podstawie art. 9 ust. 2 lit. B RODO,
 • zamieszczone w referencjach od poprzednich pracodawców albo uzyskane podczas naszych rozmów z pracodawcami na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. A RODO.

2. Prowadzenia rekrutacji w przyszłości, jeśli wyraziłeś na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO,

3. Realizacji Twoich praw wynikających bezpośrednio z RODO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C RODO,

4. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji w związku z art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

W celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym, nie zbieramy od Ciebie danych nadmiarowych, do których należą m.in. dane szczególnej kategorii wskazane w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tj.: pochodzenie rasowe, poglądy polityczne, przekonania religijne itd.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu do czasu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 5 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody. W celu realizacji Twoich praw wynikających bezpośrednio z RODO i w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami związanymi z rekrutacją przez okres 6 lat.

 1. Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych przekazanych nam w procesie rekrutacji, dokonujemy profilowania czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Stosujemy profilowanie, aby w jak najlepszy sposób dopasować ofertę pracy lub współpracy do kandydata w oparciu o nasz uzasadniony interes, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO. Zakres danych używanych do profilowania to: Twoje doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje, stanowisko, miejsce zamieszkania, Twoje preferencje dotyczące stanowiska pracy.

 1. Dane przetwarzane w związku z przedstawieniem propozycji współpracy

Jeśli to my zainicjowaliśmy kontakt z Tobą to Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia propozycji współpracy w związku z prowadzonymi rekrutacjami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO. Dane osobowe pozyskaliśmy z powszechnie dostępnych źródeł tj. jawne państwowe rejestry i jak i portali społecznościowych zrzeszających osoby zainteresowane rozwojem zawodowym. Kategorie danych, które posiadamy na Twój temat dotyczą przede wszystkim imienia, nazwiska, zawodu oraz danych kontaktowych.

Możemy również otrzymać Twoje dane osobowe udostępnione nam przez  agencje rekrutacyjne, z którymi współpracujemy (strony trzecie). Dane te będziemy przetwarzać na podstawie Twojej zgody w związku z art. 6 ust 1 lit. A RODO. Kategorie danych osobowych, które posiadamy na Twój temat dotyczą przede wszystkim imienia, nazwiska, danych kontaktowych, wykształcenia i innych danych, które zawarłeś w swoim CV.

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom upoważnionym przez Ciebie.

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 4. prawo usunięcia danych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu, jeśli Twoje dane przetwarzamy w oparciu o nasz usprawiedliwiony interes,
 6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Jeśli Twoje dane przetwarzamy na podstawie zgody, to masz prawo do jej wycofania w każdym momencie, kontaktując się z nami pod adresem wycofajzgode@rehasport.pl. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Przekazywanie danych do Państw Trzecich

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Nami a takim podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej. Możemy również przekazywać Twoje dane osobowe poza teren Unii Europejskiej na podstawie Twojej wyraźnej zgody, po wcześniejszym powiadomieniu Cię o ewentualnym ryzyku, które może wiązać proponowane przez Nas przekazywanie Twoich danych osobowych.

10. Obowiązek podania danych

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podobnie podane wskazanych powyżej danych niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy i niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

*Współadministrator danych: https://www.medicover.pl/uslugi-medicover/poznaj-nas/