Prof. dr hab.n.med. przemysław lubiatowski
PRZEMYSŁAW LUBIATOWSKI

Prof. dr hab.n.med. Przemysław lubiatowski

Specjalizacje

Ortopeda

Bark, Łokieć, Ręka i nadgarstek
O mnie

Absolwent poznańskiej Akademii Medycznej. Pierwszy stopień specjalizacji z ortopedii i traumatologii uzyskał w roku 1998, rok później obronił pracę doktorską, a w 2003 roku uzyskał drugi stopień specjalizacji. W 2012 uzyskał stopień naukowy doktora habilitacji.

Przemysław Lubiatowski jest lekarzem, dyrektorem medycznym Rehasport oraz członkiem Zarządu. Jest kierownikiem Pracowni Traumatologii i Biomechaniki Sportu w Katedrze Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Przemysław Lubiatowski pełnił także funkcję przewodniczącego Sekcji Chirurgii Barku i Łokcia Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia.

Przemysław Lubiatowski odbył staże w kilku ośrodkach medycznych w Stanach Zjednoczonych (Clevlend, Pittsburg i Rockford Orthopedic Associates) oraz w Edynburgu, Paryżu i Wiedniu. Był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej i Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Barku i Łokcia.

Członkostwo: Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne, Polskie Towarzystwo Chirurgii Ręki, Europejskie Towarzystwo Chirurgów Barku i Łokcia, Europejskie Towarzystwa Artroskopii Nadgarstka, Federacja Europejskich Towarzystw Chirurgii Ręki.

Hobby: sport (windsurfing, narty, tenis), muzyka, biegi.

Funkcje:

 • kierownik oddziału IIC w Klinice Chirurgii Ręki UM w Poznaniu
  (2008-2015)
 • adiunkt Katedry i Kliniki Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki (aktualnie)
 • kierownik NZOZ Rehasport Clinic (aktualnie)
 • przewodniczący Sekcji Chirurgii Barku i Łokcia Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (2010-2014)
 • członek Eastern Europe Committee European Society of Shoulder and Elbow Surgeons (2010-2014)
 • przewodniczący Eastern Europe Committee European Society of Shoulder and Elbow Surgeons (2014-nadal)
 • National Delegate European Society of Shoulder and Elbow Surgeons
 • sekretarz Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (2003-2006)
 • prezes Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia (2016-nadal)
 • członek zarządu European Society of Shoulder and Elbow Surgeons (2014-nadal)
 • corresponding member w czasopiśmie International Orthopaedics
 • członek sieci naukowej Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej
 • członek komitetu redakcyjnego EFORT Open Reviews

Organizacja zjazdów i konferencji naukowych:

 • Dni Ortopedyczne w Koninie 1999, członek komitetu organizacyjnego
 • Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w Poznaniu 2008, członek komitetu organizacyjnego i naukowego
 • Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki w Poznaniu 1995, członek komitetu organizacyjnego
 • Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki w Koninie 2008, członek komitetu organizacyjnego i naukowego
 • Konferencja 90-lecie Ortopedii Polskiej w Poznaniu, 2003, członek komitetu organizacyjnego,
 • 3 międzynarodowe Kursy Chirurgii Barku, łokcia i nadgarstka w Poznaniu pod PTOiTr, PTChR, EWAS, SECEC, FESSH; 2008, 2009, 2011, 2013, 2015, 2016- jeden z głównych organizatorów, a od 2013- przewodniczący komitetu organizacyjnego i naukowego
 • kongres Federation of European Societies for Surgery of the Hand w Poznaniu 2009; z-ca kierownika komitetu organizacyjnego, członek komitetu naukowego
 • zebrania naukowo-szkoleniowe Oddziału Poznańskiego PTOiTr (2003-2006)- 20 zebrań, jeden z głównych organizatorów
 • 50 leczenie Ortopedii Na Ziemi Konińskiej, 2010, członek komitetu organizacyjnego
 • Kurs SECEC Bukareszt 2017- przewodniczący komitetu organizacyjnego i naukowego

Działalność dydaktyczna:

 • zajęcia ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (wydział lekarski, pielęgniarski, fizjoterapii, anglojęzyczny)
 • opiekun koła naukowego przy Klinice Chirurgii Ręki UM w Poznaniu
 • promotor prac magisterskich (2 ukończone, 1 w trakcie) i licencjackich (3 ukończone, 2 w trakcie)
 • kierownik specjalizacji (3 lekarzy)
 • wykłady zaproszone
 • recenzent naukowy Journal of Shoulder and Elbow Surgery
 • instruktor na kursach artroskopowych i endoprotezowych
Języki
angielski, rosyjski
Doświadczenie

p>Asystent, adiunkt Katedra Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki AM w Poznaniu

Klinika Chirurgii Endoskopowej, Poznań NZOZ Chirurgia Poznańska

NZOZ Orthomedica

Wykształcenie
Akademia Medyczna w Poznaniu
 • Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1995-1999)
 • stopień doktora nauk medycznych - 1999
 • dysertacja pt. „Wartość przeszczepów okostnej, ochrzęstnej i szpiku kostnego w doświadczalnej rekonstrukcji chrząstki stawowej”
 • Specjalizacja: I stopień w ortopedii i traumatologii - 1998; stopień specjalisty w ortopedii i traumatologii - 2003
 • Habilitacja: Wpływ wybranych czynników na wynik leczenia operacyjnego uszkodzeń pierścienia rotatorów – badanie kliniczne i doświadczalne; 2011

Staże zagraniczne:

Doświadczalna mikrochirurgia

 • Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Cleveland Clinic Foundation, Cleveland Ohio, USA, 9 miesięcy, 2000, pod kierownictwem Dr Marii Siemionow MD, PhD, DSc
 • Terapia genowa w chirurgii plastycznej I rekonstrukcyjnej
 • Regeneracja I rekonstrukcja nerwów
 • Mikrokrążenie

Chirurgia barku, łokcia i ręki

 • Scholarship at University of Edinburgh, Wielka Brytania, 2 miesiące, 2002, Dr Julie McBirnie; Dr Geoffrey Hooper
 • Insitute de la Main, Paryż, prof. Alain Gilbert, dr Philippe Valenti, dr Christophe Mathoulin

Artroskopia barku

 • Wiedeń, Austria, 02.2001, Orthopadishe Spital, pod kierownictwem dr Franza Landsiedla,
 • Internation Travelling Fellowship Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Barku i Łokcia: Annency (dr Laurant Lafosse), Reading (dr Ofer Levy), Amsterdam (dr Jaap Willems), Nottingham (prof. Angus Wallace), Zurich (prof. Christian Gerber), Nicea (prof. Pascal Boileau), Mediolan (dr Alessandro Castagna)
 • Department of Orthopedics, Pittsburgh Universtiy, Stany Zjednoczone, pod kier. Dr Frieddiego Fu
 • Rockford Orthopedic Associates, Stany Zjednocone, dr Scott Trenhaile

Rekonstrukcja chrząstki stawowej

 • Geteborg, Szwecja, 04.1999, Cartilage Research Unit, pod kierownictwem dr Matsa Brittberga

Stypendia:

 • stypendium Fundacji Kościuszkowskiej- staż naukowy w Cleveland Clinic Foundation (2000)
 • stypendium Polish Memorial Fund Uniwersytetu w Edynburgu (2001)
 • stypendium Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Barku i Łokcia (travelling fellowship)
Kursy i Certyfikaty
 • I nagroda Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego za pracę doktorską
 • nagroda Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki: Sumner L. Koch Award at 2001 Annual Meeting of American Society for Surgery of the Hand in Blatimore, MD., "the greatest future clinical application to the practice of hand surgery." For paper: Epineural Sleeve Technique for Nerve Grafts Enhances Functional Recovery of Sciatic Nerve, Przemyslaw Lubiatowski, MD, PhD, Faik M. Unsal, MD, Dileep Nair, MD, Maria Siemionow, MD, PhD
 • pierwsza nagroda dla współautora na 44th Annual Meeting of the Ohio Valley Society for Plastic and Reconstructive Surgery, 8-10.06. 2001
 • I miejsca na zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego za plakat pt. Szew nerwu z odciążeniem miejsca zespolenia, W. Manikowski, L. Romanowski, P. Nawrot, P. Lubiatowski
 • nagroda na zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego za plakat pt. nowotwory i notworopodobne choroby kończnyny górnej w materiale Kliniki; W. Manikowski, L. Romanowski, L. Kaczmarek, P. Lubiatowski
 • Nagrody rektorskie UM w Poznaniu

Lista publikacji:

Zagraniczne:
1. Lubiatowski, P., Gurunluoglu, R., Goldman, C. K., Skugor, B., Carnevale, K., and Siemionow, M.: Gene therapy by adenovirus-mediated vascular endothelial growth factor and angiopoietin-1 promotes perfusion of muscle flaps. Plast. Reconstr. Surg. 110:149-159, 2002.
2. Lubiatowski, P., Goldman, C. K., Gurunluoglu, R., Carnevale, K., and Siemionow, M.: Enhancement of epigastric skin flap survival by adenovirus-mediated VEGF gene therapy. Plast. Reconstr. Surg. 109:1986-1993, 2002.
3. Gurunluoglu, R., Lubiatowski, P., Goldman, C. K., Carnevale, K., and Siemionow, M.: Enhancement of muscle flap hemodynamics by angiopoietin-1. Ann. Plast. Surg. 48:401-409, 2002.
4. Gurunluoglu R., Ozer K., Skugor B., Lubiatowski P., Carnevale K., Siemionow M., Effect of transfection time on the survival of epigastric skin flaps pretreated with adenovirus encoding the VEGF gene. Ann Plast Surg. 2002 Aug;49(2):161-9.
5. Lubiatowski P, Gurunluoglu R, Goldman C, Siemionow M, . Enhancement of muscle flap hemodynamics by intraarterial angiogenic therapy
FASEB J 15 (4): A53-A53 Part 1 MAR 7 2001

Polskie:
1. P. Lubiatowski, W. Manikowski, L. Romanowski, T. Trzeciak, J. Kruczyński, T. Piontek: Doświadczalna rekonstrukcja chrząstki stawowej przy użyciu autogennych przeszczepów okostnej i ochrzęstnej. Ortop. Traumat. Rehab., 2001; 3 (2): 194-200.
2. T. Trzeciak, J. Kruczyński, P. Lubiatowski, T. Piontek, J. Jaroszewski: Rekonstrukcja ubytków chrząstki stawowej za pomocą autologicznych chondrocytów. Ortop. Traumat. Rehab., 2001; 3 (2): 200-205.
3. P. Lubiatowski; Doświadczalna rekonstrukcja chrząstki stawowej. Źródło: W: Problemy chirurgii ręki. Oprac. zesp. Kliniki Chirurgii Ręki: Władysław Manikowski [i in.]. Poznań, 2000 s. 37-42 il.
4. Manikowski W., Nawrot P., Romanowski L., Lubiatowski P.: Wrodzona hypoplazja kciuka; Pol Hand Surg
5. Manikowski W., Nawrot P., Romanowski L., Lubiatowski P.: Ręka lustrzana; Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. LXIII, 1998, pp. 23-30
6. Manikowski W., Nawrot P., Romanowski L., Lubiatowski P.: Wartość policyzacji w leczeniu wad wrodzonych ręki; Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., LXIII, 1998, pp. 198-203
7. Manikowski W., Nawrot P., Romanowski L., Lubiatowski P.: Leczenie wrodzonego kciuka dodatkowego; Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., LXIII, 1998, pp. 204-211
8. Manikowski W., Romanowski L., Kaczmarek L., Lubiatowski P.: Nowotwory i nowotworopodobne zmiany kończyny górnej w materiale Kliniki Chirurgii Ręki w Poznaniu; Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 1996; 59, (Supl IV), pp.81-88
9. Manikowski W., Romanowski L., Lubiatowski P.: Szew nerwu z odciążeniem miejsca zespolenia; Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., LXIII, 1998, pp. 23-30
10. Manikowski W., Romanowski L., Lubiatowski P., Kaczmarek L.: Przebudowa kostna po leczeniu chrzęstniaka kończyny górnej; Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 1996; 59, (Supl IV), pp.89-92
11. Romanowski L., Lubiatowski P., Pawlak K., Król M., Perz S.: Wpływ zmiennego pola magnetycznego na regenerację nerwu kulszowego szczura; Pol Hand Surg- 1995, 1-2/20, 13-18
12. Spławski R., Lubiatowski P., Pawlak K., Król M.: Czynność chwytna ręki po artrodezie stawów międzypaliczkowych ręki; Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 1995; 58, (Supl IV)

Publikacje przyjęte do druku:
1. Manikowski W., Kiciński A., Romanowski L., Nawrot P., Lubiatowski P.: Trudności w leczeniu zastarzałych złamań kości łódeczkowatej; Nowiny Lekarskie
2. Manikowski W., Nawrot P., Romanowski L., Lubiatowski P.: Zastosowanie technik mikrochirurgicznych w operacyjnym leczeniu hypoplazji kciuka; Chir. Narz. Ruchu i Ortop.Pol.
3. Manikowski W., Romanowski L., Nawrot P., Lubiatowski P.: Neuropatia nerwu pośrodkowego po zwichnięciu kości księżycowatej; Nowiny Lekarskie

Prezentacje naukowe (referaty, plakaty):

Zagraniczne:
1. Lubiatowski P., Manikowski W., Gradys A., Trzeciak T., Kruczyński J.: Reconstruction of articular cartilage by means of biodegradable scaffolds, EFFORT Helsinki, 6-9.06.2003
2. Lubiatowski P., Unsal M., Nair D., Siemionow M: Enhanced functional nerve recovery in nerve graft reconstruction using epineural sleeve technique; presented at 56th Annual Meeting of American Society for Surgery of the Hand in Baltimore, MD, USA, Oct 4-6 2001, oral presentation
3. Lubiatowski P., Babuccu, O.; Gurunluoğlu, R.; Siemionow M.: Sleeve Technique Improves Functional Recovery Following Sciatic Nerve Repair, 8th Congress of International Federation of Societies for Surgery of the Hand, Istanbul, Turkey 2001
4. Lubiatowski P., Manikowski W., Romanowski L., Kruczynski J., Trzeciak T., Piontek T.; The value of perichondrial and periosteal grafts in experimental reconstruction of articular cartilage; poster presentation during 10th Conference of the European Orthopaedic Research Society, Wiesbaden, Germany, October 13th - October 15th, 2000
5. Lubiatowski P., Trzeciak T., Romanowski L., Manikowski W., Kruczynski J,, Piontek T.: Subchondral Bone Reconstruction in Perichondrial and Periosteal Arthroplasty of Full-Thickness Articular Cartilage Defects- Experimental Study in Rabbit, poster presentation during 3rd International Cartilage Research Society Symposium in Gothenburg, Sweden, 2000
6. Lubiatowski P., Romanowski L., Manikowski W.; Perichondrial Versus Periosteal Grafts in Experimental Reconstruction of Articular Cartilage- poster presentation VIIth Congress of the Federation of European Societies of Surgery of the Hand in Barcelona, Spain, 2000
7. Lubiatowski P., Ahmed O., Babuccu O., Neir D., Siemionow M.; Functional Comparison of Epineural and Sleeve Technique Repair Using Objective Neurological Evaluation; oral presentation, during Ohio Valley Society of Plastic and Reconstructive Surgery, Cleveland, OH, USA, June 2 - 4 , 2000
8. Lubiatowski P., Gurunluoglu R., Goldman C., Siemionow M.; Enhancement of Muscle Flap Hemodynamics by Intraarterial Angiogenic Therapy; oral presentation during research meeting of Department of Plastic and Reconstructive Surgery of Cleveland Clinic Foundation, Cleveland OH, USA, 21 Sept 2000
9. Lubiatowski P., Gurunluoglu R., Goldman C., Siemionow M.; Therapeutic Angiogenesis; oral presentation during research meeting of Department of Plastic and Reconstructive Surgery of Cleveland Clinic Foundation, Cleveland OH, USA, 22 June 2000
10. Lubiatowski P., Siemionow M.; Blood Transfusion; oral presentation during research meeting of Department of Plastic and Reconstructive Surgery of Cleveland Clinic Foundation, Cleveland OH, USA, 21 Sept 2000
11. Piontek T., Kruczyński J., Jaroszewski J., Trzeciak T., Lubiatowski P.: Treatment of the deep cartilage defects with the paste graft technique. First Biennial Meeting of European Tissue Society – Symposium of the International Cartilage Repair Society, Freiburg, Niemcy 7-10 listopad 2001.
12. Trzeciak T., Kruczyński J., Lubiatowski P., Piontek T., Jaroszewski J.: Cartilage Reconstruction by Means of Autologous Chondrocytes and Periosteal Flap Transplantation – XI th Ortophopeadic Symposium Hradec Kralove 21- 23 Marca.
13. Jaroszewski J., Kruczyński J., Piontek T., Trzeciak T., Lubiatowski P.: Value of Chondro – osteal Paste Autologous Transplantation in reconstruction of Articular Cartilage Defects– XI th Ortophopeadic Symposium Hradec Kralove 21- 23 Marca.
14. Romanowski L., Manikowski W., Lubiatowski P., Zamilatsky: The results of late nerve reconstruction.: 8th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand. Istanbul, Turkey, June 10-14, 2001. Abstract Volume. [B.m., 2001]

Prezentacje krajowe:
1. Lubiatowski P., Romanowski L., Splawski R., Manikowski W.: The value of shoulder arthroscopy in diagnosis and treatment of subacromial impingement syndrome. Meeting of Polish Orthopaedic and Traumatologic Society, Bydgoszcz, 2002
2. Romanowski L., Lubiatowski P., Splawski R., Manikowski W.: The value of shoulder arthroscopy in diagnosis and treatment of shoulder instability. Meeting of Polish Orthopaedic and Traumatologic Society, Bydgoszcz, 2002
3. Splawski R., Lubiatowski P., Romanowski L., Manikowski W.: Arthroscopic treatment of atraumatic shoulder instability. Meeting of Polish Orthopaedic and Traumatologic Society, Bydgoszcz, 2002
4. R. Lecybył, T. Trzeciak, J. Kruczyński, P. Lubiatowski: Możliwość izolacji, hodowli i przechowywania komórek chrząstki stawowej. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Kraków, 21-23.09.2000 r. Streszczenia. Str. 215-216.
5. J. Kruczyński, T. Trzeciak, P. Lubiatowski, T. Piontek, J. Jaroszewski: Treatment possibilities in articular cartilage lesions. Osteoporosis International, 2001; 12 (suppl. 1) : 17. Abstracts: XI Congress of the Polish Osteoarthrology Society and Polish Foundation of Osteoporosis. Krakow, Poland, 27-29 September 2001.
6. Trzeciak T., Kruczyński J., Lubiatowski P., Piontek T., Jaroszewski J.: Metody izolacji, hodowli i przechowywania komórek chrząstki stawowej. II Naukowy Zjazd Sekcji Traumatologii Sportowej PTOiTr., Poznań, 8-9 grudnia 2000.
7. Trzeciak T., Kruczyński J., Lubiatowski P., Piontek T., Jaroszewski J.: Przeszczepy autologicznych chondrocytów w doświadczalnej rekonstrukcji chrząstki stawowej. II Naukowy Zjazd Sekcji Traumatologii Sportowej PTOiTr., Poznań, 8-9 grudnia 2000.
8. Kruczyński J., Piontek T., Trzeciak T., Lubiatowski P., Jaroszewski J.: Porównanie wyników leczenia ubytków chrząstki stawowej metodą przeszczepiania autologicznych chondrocytów i miazgi chrzęstno-kostnej w obrazie makroskopowym i mikroskopowy. II Naukowy Zjazd Sekcji Traumatologii Sportowej PTOiTr., Poznań, 8-9 grudnia 2000.
9. Lubiatowski P., Manikowski W., Romanowski L., Trzeciak T., Kruczyński J., Piontek T.: Doświadczalna rekonstrukcja chrząstki stawowej przy użyciu autogennych przeszczepów okostnej i ochrzęstnej. II Naukowy Zjazd Sekcji Traumatologii Sportowej PTOiTr., Poznań, 8-9 grudnia 2000.
10. Lubiatowski P., Trzeciak T., Piontek T., Kruczyński J., Manikowski W., Romanowski L.: Kliniczne zastosowanie chondrogenicznych przeszczepów okostnej i ochrzęstnej. II Naukowy Zjazd Sekcji Traumatologii Sportowej PTOiTr., Poznań, 8-9 grudnia 2000.
11. Piontek T., Kruczyński J., Trzeciak T., Lubiatowski P., Jaroszewski J.: Leczenie ubytków chrząstki stawowej przy użyciu przeszczepów miazgi chrzęstno-kostnej. II Naukowy Zjazd Sekcji Traumatologii Sportowej PTOiTr., Poznań, 8-9 grudnia 2000.
12. Kruczyński J., Lubiatowski P., Trzeciak T., Piontek T., Jaroszewski J.: Możliwości leczenia uszkodzeń chrzastki stawowej. Referat programowy podczas XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy. J. Kruczyński,
13. T. Trzeciak, P. Lubiatowski, T. Piontek, J. Jaroszewski: Treatment possibilities in articular cartilage lesions. Osteoporosis International, 2001; 12 (suppl. 1) : 17. Abstracts: XI Congress of the Polish Osteoarthrology Society and Polish Foundation of Osteoporosis. Krakow, Poland, 27-29 September 2001.
14. Lubiatowski P.: Chrząstka stawowa- struktura i funkcja; przedstawiony na Zebraniu Naukowym Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (PTOiTr) w Poznaniu (1999r)
15. Lubiatowski P.: Rekonstrukcja chrząstki stawowej z zastosowaniem przeszczepów okostnej i ochrzęstnej; przedstawiony na Zebraniu Naukowym Oddziału Poznańskiego PTOiTr w Poznaniu (1999r)
16. Lubiatowski P.: Rekonstrukcja stawu MP- prezentacja przypadku; przedstawiony na Zebraniu Naukowym Oddziału Poznańskiego PTOiTr w Poznaniu (1999r)
17. Lubiatowski P.: Chrząstka stawowa- uszkodzenie i regeneracja; przedstawiony w czasie XXVIII Dni Ortopedycznych Konin- Puszczykowo- Poznań (1999)
18. Manikowski W., Nawrot P., Romanowski L., Lubiatowski P.: Zastosowanie technik mikrochirurgicznych w operacyjnym leczeniu hypoplazji kciuka; przedstawiony w czasie Sympozjum of Mikrochirurgii we Wrocławiu (1997)
19. Manikowski W., Romanowski L., Kaczmarek L., Lubiatowski P.: Wrodzone przerosty kończyny górnej; przedstawiony w czasie Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr Konstancin- Warszawa (1997)
20. Manikowski W., Romanowski L., Nawrot P., Lubiatowski P.: Neuropatia nerwu pośrodkowego po zwichnięciu kości księżycowatej; przedstawiony w czasie XXXI Symposium of Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr Jurata- Gdańsk (1997)
21. Romanowski L., Lubiatowski P., Pawlak K., Król M., Perz S.: Wpływ zmiennego pola magnetycznego na regenerację nerwu kulszowego szczura; przedstawiony w czasie XXIX Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr Bydgoszcz (1993) i podczas Konferencji Studenckiego Towarzystwa Naukowego AM w Poznaniu- Poznań (1994)
22. Spławski R., Lubiatowski P., Pawlak K., Król M.: Czynność chwytna ręki po artrodezie stawów międzypaliczkowych ręki; przedstawiony w czasie XXX Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr Poznań (1995) i podczas Konferencji Studenckiego Towarzystwa Naukowego AM w Poznaniu- Poznań (1994)

Realizowane projekty:
projekty KBN/NCN
- 4 PO 5C – 02816: „Wartość przeszczepów ochrzęstnej, okostnej, szpiku kostnego i autogennych chondrocytów w rekonstrukcji uszkodzonej chrząstki stawowej”- wykonawca
- 3 PO 5C 049 23 Ocena przydatności rusztowań (matryc) z materiałów biowchłanialnych w rekonstrukcji uszkodzonej chrząstki stawowej autogennymi przeszczepami chondrocytów- wykonawca
- N403 01832/1319 Rola propriocepcji w dynamicznej stabilizacji stawu ramiennego- główny wykonawca
- 2011/01/B/NZ7/03596 „Charakterystyka czynników ryzyka uszkodzeń barku w dyscyplinach rzutowych”- kierownik projektu (Characteristics of shoulder injury risk factors in throwing disciplines

Więcej informacji

Termin

Dzisiaj
03.03
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...
Jutro
04.03
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...
Wtorek
05.03
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...
Środa
06.03
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...
Czwartek
07.03
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...
Piątek
08.03
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...
Sobota
09.03
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...
Niedziela
10.03
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...
Poniedziałek
11.03
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...
Wtorek
12.03
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...
Środa
13.03
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...
Czwartek
14.03
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...
Piątek
15.03
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...
Sobota
16.03
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...
Niedziela
17.03
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...
Poniedziałek
18.03
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...
Wtorek
19.03
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...
Środa
20.03
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...
Czwartek
21.03
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...
Piątek
22.03
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...
Sobota
23.03
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...
Niedziela
24.03
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...
Poniedziałek
25.03
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...
Wtorek
26.03
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...
Środa
27.03
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...
Czwartek
28.03
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...
Piątek
29.03
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...
Sobota
30.03
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...
Niedziela
31.03
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...
Poniedziałek
01.04
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...
Wtorek
02.04
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...